Komunikat dotyczący odbierania śmieci z ROD

IMG_3365

Dnia 12 Października 2020 roku kończy się odbieranie śmieci z naszych ogrodowych boksów w 2020roku. Prosimy działkowców o podporządkowanie się do tego terminu i nie przynoszenie odpadów po wyznaczonym terminie do boksów bo nie będą wywożone. Pojemniki będą oddane do ZU Komunalnych Artur Zys w Pławcach. Osoby przyłapane na wynoszeniu lub wskazane będą ponosić koszty ich wywozu. Odpady zielone (trawa liście nie zarażone) powinny być kompostowane w kompostowniku na działce a gałęzie i nadmiar odpadów zielonych wywiezione do ZUK na Kilińskiego czynny jest codziennie nawet w sobotę. Na terenie ogrodu obowiązuje całkowity zakaz palenia ognisk. Nie stosowanie się do zaleceń grozi karami grzywny. Wszystkie informacje dotyczące powyższego ogłoszenia wywieszone są w gablotach ogrodowych.

Prezes ROD Zenon Król.