KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WŁĄCZANIA I NAPEŁNIANIA WODY MIEJSKIEJ W ROD

IMG_20171013_095225_BURST001_COVER

Włączanie i napełnianie instalacji wody miejskiej do działek działkowców ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie wlkp. zaplanowano na 28 Marca br początek godzina 14-ta (sobota) Działkowiec posiadający przyłącze wody miejskiej na swojej działce zobowiązany jest (zgodnie z informacją wywieszoną w gablotach) do przybycia na działkę na wskazaną godzinę, przygotować pod licznik i zawory do kontroli sprawności. Po napełnieniu instalacji należy odpowietrzyć i sprawdzić prawidłowe działanie pod licznika i szczelność zaworów. Uszkodzenia należy natychmiast zgłosić konserwatorowi instalacji wodnej, aby nie dopuścić do niekontrolowanego wypływu wody i kosztów.

Prezes ROD
Zenon Król