KOMUNIKAT O WZNOWIENIU ODBIORU ŚMIECI Z BOKSÓW ROD W 2020 ROKU

20180208-pojemniki-151638

Pierwszy odbiór śmieci z boksów ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp w 2020 roku zaplanowano na 27 Kwiecień i co 2 tygodnie trwać będzie do 12 Października br. Pojemniki postawione będą do boksów około 15 Kwietnia. Prosimy działkowców o odpowiedzialne zachowanie się podczas pozbywania się odpadów z działki nie wykorzystywać pojemników w nadmiarze , bo to generuje większe koszty ogrodu. Przypominamy że pojemniki nie są przeznaczone do trawy, liści drobnych gałęzi to jest obowiązek działkowca kompostować na działce lub większe ilości na własny koszt wywieś do ZGK. W najbliższym czasie zgodnie z zaleceniami o gospodarce odpadami czeka nas segregacja śmieciowa do odpowiednich zakupionych przez zarząd pojemników, i to wiąże się z jeszcze większymi kosztami ogrodu i wywozu odpadów komunalnych. Prosimy o rozwagę i rozsądek w zachowaniu. Szanujmy się wzajemnie nie podwyższajmy własnych kosztów opłat ogrodowych.

Prezes ROD
Zenon Król