Maszt Flagowy w ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej.

IMG_20191122_121555

Rozpoczęły się intensywne przygotowania i ustalenia do przyszłorocznych Uroczystości Jubileuszowych 85-lecia powstania pierwszego na terenie Miasta Środy Wielkopolski ogrodu działkowego. Ogród zakładano na przełomie lat 1935-36 ubiegłego stulecia, w którego założenie mocno zaangażował się ówczesny starosta średzki Jerzy Niedziałkowski, spowodował swoimi decyzjami i osobistym zaangażowaniem w sukcesywne zagospodarowanie terenu pod działki i ostateczny przydział mieszkańcom miasta kilka hektarów gruntu do podziału. Pierwsza najstarsza część powstała w 1935 roku pozostała w 1936 roku razem tworzyły 68 działek, które w tych wymiarach i ilości istnieją do dnia dzisiejszego. Pozostałe grunty będące w naszym użytkowaniu to jest teren 2 i 3 powstały dzięki silnym staraniom zarządu ogrodu i przychylności władz miasta w późniejszych okresach. Razem tworzymy ogród 129 działek i gospodarujemy na 56054 m2 gruntu. Zarząd ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego Uchwałą Zarządu podjął decyzje rozpoczęcia intensywnych przygotowań do Jubileuszu 85-lecia powstania ogrodu przyjmując program wczesnego działania przygotowawczego zaplanowany na Rodzinny Dzień Działkowca 1 sierpnia 2020 roku. Jako pierwsze zobowiązanie zaplanowano wykonanie i ustawienie Masztu Flagowego oraz zakup wymiarowo powiększonych flag związkowej i narodowej i to wykonano już w pierwszej kolejności. Maszt Flagowy stoi jest bardzo prezentacyjny uznany przez działkowców jako kolejny pomnik pamięci. Drugi punkt przygotowawczy jest w realizacji działań posadzić drzewa jako trwały symbol pamięci. Drzewa klony czerwone wielkolistne ( purple-globe) zamówione nieodpłatnie w ZGK UM do odbioru na wiosnę i posadzenia w wyznaczonych na terenie ogrodu miejscach i otabliczkowania. Kolejnym trwałym punktem jest wykonanie tablicy upamiętniającej rocznicę 85-lecia i zamontowania jej pod nowym Masztem Flagowym do uroczystego odsłonięcia w dniu jubileuszu. Planujemy również przedstawienie i uchwalenie na walnym zebraniu sprawozdawczym członków w marcu 2020 roku wiele innych zaplanowanych do wykonania inwestycji na terenie ROD i w Domu Działkowca, za ogólną kwotę około 25 tysięcy złotych. Zakończenie i rozliczenie oraz oddanie do użytku planuje się na koniec czerwca przyszłego roku przed Dniem Działkowca. Mamy wielką nadzieje że damy z tym radę i przy obiecanym przez władzę powiatu i miasta poparciu naszych inicjatyw i obiecanej dotacji przez UM na zaplanowane inwestycje w 2020 roku oraz współorganizowanie z samorządowcami naszej jubileuszowej imprezy z pewnością jesteśmy wstanie wszystko wykonać i na uroczystości dać dużo radości sobie jako zarząd i rodzinom działkowym naszego ogrodu.

Zdjęcia i treść Prezes Zenon Król.