OGŁOSZENIE

IMG_20171013_095225_BURST001_COVER

„Uwaga Działkowcy!.
20.10.2018r. (sobota) w godzinach 14-15 nastąpi zamykanie dopływu wody miejskiej do działek na okres zimowy dla Sektora 1 („stary ogród”) 27.10.2018r. (sobota) w godzinach 14-15 nastąpi zamykanie dopływu wody miejskiej do działek na okres zimowy dla Sektora 2 i 3 („ogród 2 i 2A”). Prosimy Działkowców o obowiązkową obecność w wyznaczonych dniach i godzinach na swoich działkach i udostępnienie niezaparowanych wodomierzy do odczytu ilości pobranej wody. Nie odczytanie stanu wodomierza w podanych terminach zobowiązuje obsługującego instalacje wody do naliczenia przeciętnego poboru. Po odczytaniu stanu wodomierza, do obowiązku każdego Działkowca należy zabezpieczenie w studzience instalacji przed przemarznięciem. Niewłaściwe zabezpieczenie może skutkować uszkodzeniem wodomierza i przyłączy w studzience, a koszt naprawy poniesie Działkowiec.

Prezes Ogrodu
Zenon Król