OGŁOSZENIE !!!

IMG_20171013_095225_BURST001_COVER

OGŁOSZENIE !!!

W dniu 21.10.2017 roku (sobota) w starej części ogrodu od godziny 14.00-15.00 i 28.10.2017 (sobota) w części nr. 2 i 2a ogrodu od godziny 14.00-15.00 nastąpi zamknięci dostawy wody miejskiej do działek.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o obowiązkową obecność działkowca na swojej działce i udostępnienie wodomierz, oraz ich przygotowanie na godzinę 14.00 dotyczy to wodomierzy zaparowanych aby była możliwość sprawdzenia sprawności działania i odczytania.

Następnie należy indywidualnie zabezpieczyć wodomierze przed zamarznięciem w okresie zimowym.

Niewłaściwe zabezpieczenie wodomierzy spowoduje ich uszkodzenie i na wiosnę trzeba będzie wymienić wodomierz na koszt działkowca.

Prezes
Zenon Król