OGŁOSZENIE

IMG_20180327_104328

                                                    OGŁOSZENIE

W dniu 7 Kwietnia br (to jest sobota) o godzinie 14-tej w ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego nastąpi włączenie dopływu wody miejskiej do działek w części ogrodu 2 i 2a. W starej części ogrodu o godzinie 16-tej.

Uprzejmie prosimy o obowiązkową obecność działkowców na swojej działce i udostępnienie wodomierzy oraz ich przygotowanie do odczytania ( dotyczy szczególnie wodomierzy zaparowanych )

Jednocześnie prosimy działkowców którzy mieli  stwierdzone uszkodzenie wodomierza podczas zamykania wody na zimę o zakupienie na swój koszt i kontakt z obsługującym działkowcem instalacje wody, działka nr 81 lub 89 w celu wymiany przed włączeniem wody.  Lub kontakt telefoniczny: numery w gablotach informacyjnych ogrodu.

                                   

Prezes ROD Zenon Król.