Zakończenie planowanych na 2021rok inwestycji w ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego W Środzie Wlkp.

IMG_20210507_122206 (1)

Kolejna część chodnika na Alejkach ROD stała się faktem. Na mocy Uchwały WZS członków wykonano kolejne 75mb nowego chodnika na podkładzie betonowo – piaskowym z oporowaniem betonowym po obu stronach chodnika na al. Topolowej ROD. Bardzo dobrej jakości płytki otrzymaliśmy z odzysku z UM bezpłatnie. Inwestycja została z finansowana za pieniądze z kasy ogrodu w kwocie 10.000,00 złotych. Wykonawcą była Firma GREEN-GARDEN z Gablina. Wspomnieć należy że wcześniej wykonaliśmy na mocy Uchwały Zarządu ogrodu i zgody potwierdzonej przez Komisje Rewizyjną oraz zezwolenia na wykonanie przez Okręgowy Zarząd w Poznaniu, całkowitą modernizacje oświetlenia alejek ROD poprzez wymianę opraw oświetleniowych Sodowych na energooszczędne typu LED 53W. Oraz doświetlenia końcowych części alejek czterema dodatkowymi lampami typu LED 53W. Finansowane było większością z dotacji celowej FR ogrodu przez UM w kwocie 20,000.00 złotych, oraz dopłata do rachunku w ilości 7.400.00 zł. z kasy ogrodu. Modernizacja oświetlenia spowoduje obniżenie kosztów opłat za prąd. Decyzją Uchwały Zarządu dokonano zamknięcia boksu nr. 2 na pojemniki do śmieci, celem tej decyzji była konsultacja z działkowcami aby zapobiec jakości i ilości przynoszenia odpadów do pojemników. Teraz śmieci przynoszone są w wyznaczone dni i godziny i są pod kontrolą. Zaplanowany i przestrzegany system jest zadawalający spełnia obniżenie kosztów wywozu i ciągłych uwag od odbiorcy. Koszt inwestycji 1800.00 zł. Zamknięty boks w okresie jesienno-zimowym spełniać będzie rolę magazynu dla zakupionych pojemników o poj.1100 L i obecnych również pojemników z boksu nr1 przed kradzieżą i napełnianiem w okresie nieczynnym. Na tym zakończono prace inwestycyjne zaplanowane na 2021rok na terenie ROD jesteśmy zadowoleni że udało się mimo trudności w okresie pandemicznym wykonać wszystko w odpowiednim czasie. Obecnie przygotowujemy się do świętowania Rodzinnego Dnia Działkowca i Jubileuszu 40-lecia powołania PZD. 1981-2021rok. Planuje się zorganizować 04.09.br(sobota). Wszystko zależeć będzie od sytuacji pandemicznej która może przeszkodzić w planach.

Zakończenie planowanych inwestycji w ROD na rok 2021

Treść i zdjęcia Prezes Zenon Król.
Opracowanie strony Maciej Król