STOWARZYSZENIE ROD IM. JERZEGO NIEDZIAŁKOWSKIEGO

W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ UL. KOCHANOWSKIEGO 22

Tel: +48 534 968 266
Email: biuro@rodjniedzialkowskiego.pl
GALERIAHISTORIA ROD W ŚRODZIEUDOSTĘPNIANIE SALI W DOMU DZIAŁKOWCA

GALERIA

ZDJĘCIA POCHODZĄCE ZE ZBIORÓW ROD W ŚRODZIE WLKP PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO UKAZUJĄCE PIĘKNO TEGO OBIEKTU

Czytaj

HISTORIA ROD W ŚRODZIE

POZNAJ HISTORIE POWSTANIA ORAZ DZIAŁALNOŚCI RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH NA UL. KOCHANOWSKIEGO.

Czytaj

UDOSTĘPNIANIE SALI W DOMU DZIAŁKOWCA

ORGANIZACJA SZKOLEŃ I KONFERENCJI, SPOTKAŃ TOWARZYSKICH I INTEGRACYJNYCH, UROCZYSTOŚCI RODZINNYCH, KOMUNII, ITP.

Czytaj

HISTORIA

Historia Ogrodu działkowego im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp.
Nasz Ogród wczoraj i dziś, inwestycje oraz prace zarządów.

W latach 1940-45 uprawa działek była utrudniona działaniami wojennymi, działkowców wysiedlono. Ponieważ nie było jeszcze żadnych stałych nasadzeń i urządzeń poza studniami, Niemcy przeznaczyli działki pod uprawę ziemniaków. Pod koniec działań wojennych i po dokonaniu ponownego podziału działkowcy powrócili na swoje działki i uprawę prowadzili od początku. W latach 50-tych władze miasta zlikwidowały ogród tzw. ’’Abisynię’’ przeznaczając grunty na prywatną uprawę pana Deski. W następnych latach powstaje tam zakład Stomil. Ogrody liczyły wtedy 108 działek. W 1961 roku tracimy tereny ogrodów działkowych po obu stronach ul. Sportowej i wtedy ogród zmniejszył się do 68 działek.

Wkrótce powstaje tam osiedle mieszkaniowe i obiekty sportowe. W zamian za utracone poprzednie grunty Urząd Miasta przyznaje nowy teren przy ul Wrzesińskiej i powstaje tam ogród Odrodzenie. Po utracie powyższych gruntów utracono również obiekt biurowy i zaplecze gospodarcze ogrodu. W 1962 roku Zarząd ogrodu załatwił z dyrekcji PKP kolej wąskotorowa w Koninie bagażowy wagon kolejowy stawiając go na obecnym terenie ogrodu jako biuro i zaplecze gospodarcze.

x

W latach trudnych dla ogrodów działkowych w Środzie z powodów likwidacji wielu działek po tej stronie miasta, trwa budowa osiedla mieszkaniowego i rosną zapotrzebowania na nowe działki. Zarząd widząc te potrzeby w tym rejonie miasta w latach 1985-88 z moim udziałem czyni starania o uzyskanie nowych gruntów pod działki od strony wschodniej obecnych działek. Ówczesne władze miasta wnioski odrzucają dając ziemię w prywatne użytkowanie. Później powstają tam garaże. W 1990 roku zarząd z moim udziałem usilnie ponawia starania o nowe grunty tym razem od strony zachodniej naszego ogrodu. Ponowne czynności okazały się skuteczne, w 1992 roku otrzymujemy teren pod działki. Po otrzymaniu od miasta materiałów na ogrodzenie działkowcy społecznie bezpłatnie wykonują ogrodzenie i po dokonaniu podziału, 33 działki przydzielono nowym działkowcom w użytkowanie. Wtedy ogród liczył 101 działek, działkowcy zagospodarowują nowe tereny na warzywno – rekreacyjne działki.

W XXI wiek wkroczyliśmy z wielkim planem i dużym zapałem do pracy, inwestujemy w rozwój nowej infrastruktury ogrodu. W latach 2002-2003 ogród został zelektryfikowany , na terenie starego i nowego terenu budujemy nowe ogrodzenia ogrodu, w roku 2005 zapada decyzja o rozpoczęciu przygotowań dokumentów i pozwoleń do budowy Domu Działkowca wraz z przyłączami wody i kanalizacji miejskiej.

W 2005 roku POD w całym kraju zmieniają nazwę na Rodzinne Ogrody Działkowe. 2006 rok rozpoczęcie budowy Domu Działkowca wraz przyłączami wody i kanalizacji miejskiej oraz linii elektrycznej do budynku, i organizacja Jubileuszu obchodów 70-lecia istnienia ogrodu.

P8251636

2007 rok wykonanie przyłącza wody miejskiej na drugiej części ogrodu i rozprowadzenie do działek.

P8251636
2008 rok wykonanie częściowego oświetlenia alejek i przy zewnętrznym ogrodzeniu. 2010 rok zakończenie budowy Domu Działkowca wraz z przyłączami rozliczenie kosztów i przygotowanie dokumentów do odbioru budynku, oraz organizacja 75 –lecia powstania ogrodu, następuje uroczysty odbiór budynku i odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

P8251636

Trwa wyposażanie budynku. Na przełomie 2011 roku powstała koncepcja posiadania przez ogród sztandaru związkowego. Rozpocząłem starania o wykonawcę sztandaru, pieniądze i uchwałę nadania sztandaru, prace trwały do sierpnia 2011 roku sztandar wykonany zapłacony i uchwałą Prezydium Krajowej Rady nadany. W sierpniu na Dzień działkowca w kościele poświęcony i uroczyście przez burmistrza i starostę wręczony w posiadanie ROD.

P8251636

Z powodu rosnących potrzeb na działki w tym rejonie miasta zmobilizowany zarząd do dalszych działań rozpoczyna starania o uzyskanie nowych gruntów na powiększenie ogrodu tym razem chodzi nam o teren znajdujący się pomiędzy naszymi dwoma terenami ogrodu, będącym własnością pana Januszkiewicza i od dłuższego czasu zaniedbywany. Rozmowy i procedury administracyjne pomiędzy właścicielem a Urzędem Miasta i Zarządem ROD z moim udziałem trwały kilka lat i doprowadziły do otrzymania wspomnianego gruntu i zapisany notarialnie za niewielką opłatą coroczną oddany w użytkowanie dla ROD i po ogrodzeniu i dokonaniu podziału na działki przydzielono 28 nowym działkowcom w użytkowanie, był to 2012 rok.

ROD J.NIEDZIAŁKOWSKIEGO
ROD J.NIEDZIAŁKOWSKIEGO
ROD J.NIEDZIAŁKOWSKIEGO
ROD J.NIEDZIAŁKOWSKIEGO
ROD J.NIEDZIAŁKOWSKIEGO