Sprawozdanie z obchodu jubileuszu 80-lecia istnienia

IMG_9557

5 IX 2015 roku na terenie ROD odbyły się uroczystości jubileuszu 80-lecia Ogrodu im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej oraz Dnia Działkowca. Po wprowadzeni sztandaru i odśpiewaniu Hymnu Działkowców prezes ROD pan Zenon Król powitał przybyłych działkowców wraz z rodzinami i zaproszonych gości.

80 lecie fot. Stanisław Sysak

W jubileuszowych uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz województwa w osobie Wicewojewody Wielkopolskiego Pani Doroty Kinal, Przewodniczący Rady Powiatu Średzkiego Pan Marcin Bednarz, Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Pan Wojciech Ziętkowski, Pierwszy Wiceprezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu Pan Sylwester Chęciński, Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp. Inspektor Paweł Wawrzyniak, Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Powiatowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. kapitan Zbigniew Tunkiewicz oraz Przewodniczący SLD Środa Wlkp. pan Piotr Mieloch. Na sali Domu Działkowca zasiedli także sponsorzy i współorganizatorzy imprezy: Łukasz Mróz Sklep Cukierniczy Paula, Błażej Smordowski Intermarche,Barbara Juszczak Spółdzielczy Bank Ludowy im. Piotra Wawrzyniaka, Bogusława Deiksler prezes Oddziału Rejonowego PCK w Środzie Wlkp. , wyróżniona nagrodą Sulisława, Tadeusz Patecki honorowy członek Ogrodu, społeczny kierownik naszych inwestycji, prezes zarządu Stowarzyszenia Katyń w Poznaniu, Stanisław Pruszyński Prezes ROD im. Tadeusza Kościuszki w Środzie Wlkp., Przewodniczącego Kolegium Prezesów Powiatu Średzkiego,Przemysław Jaśkowiak Prezes ROD Odrodzenie w Środzie Wlkp., Hanna Brzezińska ROD im. Edwarda Raczyńskiego w Zaniemyślu.

80 lecie fot. Stanisław Sysak

Następnie Prezes ROD Zenon Król w wystąpieniu „Nasz Ogród wczoraj i dziś” przybliżył obecnym na sali historię najstarszego kompleksu rodzinnych ogrodów działkowych na terenie miasta i gminy Środa Wielkopolska , którym patronuje Jerzy Niedziałkowski przedwojenny starosta średzki. Dzięki jego działaniom i współpracy z Stowarzyszeniem Upiększania Miasta Środa wielkopolska rozwinął się w latach 1934 – 1936 ruch działkowy na tym terenie. Pan Zenon Król użytkujący ogród działkowy otrzymany przez jego rodziców w 1934 roku, długoletni Prezesa ROD, Członek Zarządu Okręgowego PZD i Komisji Inwestycyjnej w Poznaniu poza historycznymi faktami zaakcentował w swoim wystąpieniu również bieżącą działalność Zarządu ROD skupiając uwagę słuchaczy na inwestycjach poprawiających infrastrukturę ogrodu. Mówca podkreślił współdziałanie wszystkich działkowców w wysiłku na rzecz korzystnych dla użytkowników uregulowań prawnych zawartych w Ustawie o ROD oraz w zmienionych przepisach prawa budowlanego. Z kolei na ręce Prezesa popłynęły gratulacje i życzenia od władz wojewódzki i samorządowych oraz posłów, OZ POD w Poznaniu, a także zaprzyjaźnionych ogrodów.