Spotkanie opłatkowo-noworoczne

spotkanie-oplatkowe-rod-sroda-wlkp-4

Spotkanie opłatkowo-noworoczne członków zarządu i komisji oraz członków aktywu społecznego ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp., z udziałem samorządów dnia 29 grudnia 2015 r. Spotkanie otworzył Prezes Zenon Król witając przybyłych uczestników spotkania, złożył wszystkim obecnym i ich rodzinom życzenia Szczęśliwego Nowego Roku.

Spotkanie opłatkowe

W spotkaniu udział wzięli z działkowcami: Burmistrz Wojciech Ziętkowski, Wice-Starosta Piotr Kasprzak i Radna Sejmiku Wielkopolskiego Pani Katarzyna Kaźmierczak. Po czym odśpiewano tradycyjnie kilka kolęd z udziałem muzyków z kapeli „Stara Gwardia” i wzniesiono toast lampką wina o pomyślność i zdrowie w Nowym 2016 r. Prezesowi z orkiestrą odśpiewano 100 lat. Następnie prezes zaprosił zebranych do podzielenia się opłatkiem i wzajemnych życzeń.

Spotkanie opłatkowe

Przy stołach obficie zastawionych potrawami w kameralnej atmosferze i muzyce, spożywano posiłki przygotowane bezpłatnie przez działkowców. Podczas posiłków Prezes Zenon Król w podsumowaniu minionego roku 2015 wspominał o zakończeniu batalii związkowych o utrzymaniu ROD i z zadowoleniem powiedział – „..mamy nową ustawę, statut i nowy stosowny regulamin..”, który jest wykładnią dla działkowca. Wspominał o wykonanych inwestycjach w 2015 r. i powiedział o planach zarządu na 2016 r. Wyrażając nadzieję, że przy dobrej jak dotychczas współpracy zarządu z działkowcami i samorządowcami, damy radę zrealizować plan. Podziękował wszystkim za dotychczasową współpracę.

Spotkanie opłatkowe

Burmistrz W. Ziętkowski w swoim wystąpieniu wspominał o tradycji spotkań w tym ogrodzie i wyraził podziękowanie dla Prezesa Zenona Króla za zaproszenie i jak zawsze miłą i wesołą atmosferę, zapewniając o dalszej pomocy finansowej w planowanej inwestycji na 2016 rok, mówiąc że „..pieniądze na Waszą inwestycję są zarezerwowane w budżecie miasta. Ogród Wasz jest wzorem dla innych i należy z niego czerpać przykład w realizacji inwestycji, zarządzania i gospodarności na rzecz popularyzacji ogrodnictwa działkowego w Środzie Wielkopolskiej.”

Spotkanie opłatkowe

Radna Katarzyna Kaźmierczak w swoim wystąpieniu podziękowała za zaproszenie mówiąc „… jestem dumna, że mogę być działkowcem tak dobrze gospodarującego ogrodu..”. Obiecała również w miarę możliwości pomoc dla dobra dalszego rozwoju tego ogrodu pod przywództwem obecnego Prezesa.

Spotkanie trwało przy muzyce i dobrym jedzeniu oraz tańcach do późnych godzin wieczornych, a żegnając się zebrani mówili do zobaczenia na następnym noworocznym spotkaniu w zdrowiu i jeszcze większym gronie społeczników.

Treść wice-prezes ROD Alicja Grzechowiak
Zdjęcia Barbara Jaszczak