II spotkanie dotyczące prawnej regulacji gruntów w Średzkich ROD – 22 stycznia 2016r

rod-2016-3

Zgodnie z art.76 ustawy o ROD drugie spotkanie zwołane było celem dodatkowego omówienia stanu prawnego gruntów i prawa użytkowania przez działkowców ROD w mieście i gminie Środa Wlkp. i czy spełniają potrzebne warunki prawne, które pozwolą na zawsze uregulować nowy stan prawny ogrodów i mapy geodezyjne aby mogły otrzymać decyzje o wpisie do księgi wieczystej. W spotkaniu u pana burmistrza Wojciecha Ziętkowskiego uczestniczyli panowie z OZ w Poznaniu Dział Terenowo-Prawny w osobach pan Hieronim Mieszała i Henryk Sobański Naczelnik Wydziału geodezji i gospodarki przestrzennej UM Pani Sylwia Marchwińska, Pod inspektor Wydziału geodezji Pani Lubomira Żarnowska i Pani Mecenas Radca Prawny UM, oraz prezesi Średzkich ROD.

Rozmowy były merytoryczne dotyczyły głównie zapisu art.76 ustawy o ROD które należy w krótkim czasie uregulować na wstępie temat przedstawili pan Hieronim Mieszała i Henryk Sobański po których rozpoczęto dyskusje. Pani Naczelnik przedstawiła potrzeby wykonania ponownych aktualnych pomiarów geodezyjnych kilku Średzkich starszych terenów ROD z powodów niewłaściwych wymiarów nie pokrywających się z rzeczywistością. Pani Mecenas i pozostali uczestnicy spotkania poparli decyzje Pani Naczelnik. Wykonanie regulacji granic kilku terenów ogrodów działkowych przez geodetę wspomniała Pani Naczelnik wymaga to przeznaczenia dodatkowych pieniędzy miejskich za wykonanie nowych naniesień na mapach geodezyjnych UM i ROD w Środzie Wlkp. i Gminie. Na poprzednim spotkaniu w tej samej sprawie rozmawialiśmy z Panem Burmistrzem o powyższych kosztach dodatkowo powstałych poprzez aktualizacje kilku terenów ROD i zapewniono nas że będą pokryte przez UM i teraz również tą decyzje podtrzymuje, powiedział Burmistrz. Aby nie obciążać kosztami Stowarzyszenia PZD koszty geodezyjne pokryje Wydział Gospodarki Przestrzennej UM, z zadowoleniem przyjęto powyższą Burmistrza decyzje.

II spotkanie w Urzędzie – 22.01.2016

Po krótkich dalszych rozmowach Pan Henryk Sobański i prezes Zenon Król wspomnieli o programie; Senior Wigor – z Fundacji pozytywnego rozwoju. Dziennych Domów Seniora 60+ w Domach Działkowca w ROD w Środzie Wlkp. obecni na spotkaniu pozytywnie odnieśli się do wspomnianego tematu. Podjęto również przy okazji nowy temat który w skrócie przedstawił Burmistrz a dotyczył on zbędnych dla miasta słabej jakości gruntów pozostałych obok budujących się nowych obiektów Miejskich Usług Komunalnych. Przymiarki są aby blisko leżący ROD im. T. Kościuszki powiększyć o wspomniane w bardzo złym stanie zbędne tereny w ilości ponad 5 ha. Do rozmów na wspomniany temat powrócimy w innym czasie gdy taka zaistnieje potrzeba. Po czym spotkanie zakończono.

Treść – prezes Zenon Król.
Zdjęcia- sekretarz UM.