Walne Zebranie Komisaryczne w ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp.

IMG_4103

W dniu 1 sierpnia 2020 roku w świetlicy ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego przy ul. Kochanowskiego 22 odbyło się Komisaryczne Walne Zebranie Sprawozdawcze . Zgodnie z uchwałą KR PZD i uchwałą OZ w Poznaniu w związku z pandemią i obowiązującymi obostrzeniami z całą ostrożnością w zebraniu uczestniczyło 22 wybranych członków PZD z ROD. Wszyscy zebrani posiadali maseczki i obowiązywała dezynfekcja rąk. Zebranie rozpoczęło się w pierwszym terminie z zachowaniem odpowiedniej odległości. Otwarcia dokonał i powitał zebranych Prezes Zenon Król. W zebraniu uczestniczył obsługujący zebranie Prezes Stanisław Pruszyński. Rozpoczęto procedury obowiązujące zgodne z regulaminem i porządkiem zebrania. Jednogłośnie wybrano przewodniczącego zebrania który zgodnie z programem prowadził dalszą część zebrania. Wybrano i przegłosowano jednogłośnie obowiązujące komisje i rozpoczęto kontynuowanie poszczególnych punktów obrad. Prezes Zenon Król przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu merytoryczne i finansowe oraz gospodarcze za 2019 rok, przew. kom. rewizyjnej odczytał sprawozdania i opinie oraz wnioski. Przedstawiono zebranym bilans, propozycje opłat i termin ich regulacji w 2020 roku, propozycje planu pracy i w części już wykonane na przykład wykonane i rozliczone inwestycje oraz dotacje celowe z UM oraz przedstawiono propozycje preliminarza finansowego na 2020 rok. Po przedstawieniu wszystkich wspomnianych punktów obrad przystąpiono do dyskusji która była merytoryczna i sensowna do wszystkich przedstawionych punktów i zachęciła Zarząd Ogrodu do dalszej przykładnej pracy dla dobra wszystkich działkowców i wspaniałego ogrodu na dalsze lata pracy. Po wyczerpaniu powyższych tematów przewodniczący zarządził przystąpienie do głosowania poszczególnych uchwał programowych zebrania . W kolejności wszystkie przedstawiane uchwały przez komisje przegłosowano jednogłośnie. Następnie przystąpiono do dyskusji nad planami przyszłościowymi ogrodu oraz gospodarką śmieciową ogrodu która stwarza na bieżąco kłopotów finansowych i niepewności w przepisach, rozwinęły się również tematy zużycia wody miejskiej i celowości dużej powierzchni trawników na niektórych działkach generując duże koszty działkowca i Zarządu. Rozmawiano również o przygotowaniach do jubileuszu 85-lecia powstania ogrodu. Po zakończeniu dyskusji zebranie zakończono życząc sobie wzajemnie aby ta epidemia nie przyniosła strat wśród członków ROD i przyszły rok był normalny.

Walne Zebranie Komisaryczne w ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp.

Treść Zenon Król. Zdjęcia Jerzy Szymański.