Inwestycje w ROD im. JERZEGO NIEDZIAŁKOWSKIEGO W ŚRODZIE WLKP. oraz przygotowanie do Jubileuszu w okresie panującej Pandemii Korona wirusa w 2020r.

P1030073

Niespodziewany trudny okres dla ludzkości i gospodarki całego świata w walce z chorobą korona wirusa spowodował zahamowanie rozwoju i działalności gospodarczej Polski, naszych ROD i struktur PZD w całym kraju. Zakłócił prawidłową zaplanowaną kolejność działań w PZD i funkcjonowanie ROD. To spowodowało przesunięcie terminu WZS w naszym ROD zaplanowane i przygotowane do odbycia 22 marca br. Rozwój pandemii zahamował nam przygotowany plan pracy, bieżące do
uchwalenia inwestycje oraz opłaty ogrodowe i inne czynności. Jak w każdych poprzednich latach obowiązkiem było ustalić zgodnie z procedurami inwestycyjnymi planowanie, zbieranie ofert, zatwierdzenie, oraz ustalenia terminów wykonania poprzez zawarcie umowy zlecenia. Wobec powyższego terminy zawarte z wykonawcami na wykonanie naszych inwestycji i umowy zlecenia stały się mocnym argumentem nie do odrzucenia, musimy je respektować. Drugą sprawą bardzo ważną
jest otrzymana dotacja celowa z UM i zawarta umowa z administracją UM i G, oraz Burmistrzem Środy Wlkp która dotyczy terminu rozpoczęcia i zakończenia, oraz rozliczenia dotacji celowej zawartej na umowie. W związku z tym mając na koncie bankowym ogrodu pieniądze na fundusz rozwoju ROD i otrzymane dotacje celowe z UM. Uchwałą Zarządu i przedstawioną opinią komisji rewizyjnej i zaleceniach KR PZD. Zgodnie postanowiono wykonać zaplanowane inwestycje. Wykonano dalsze kolejne setki metrów bieżących chodnika z płytek betonowych i kostki brukowej na podkładzie piaskowo –betonowym z wzmocnionym obrzeżem betonowym na alejkach naszego ogrodu. Wykonanie już 90% chodników na terenie całego naszego ROD jest naszym priorytetem i cieszy się dużym poparciem działkowców i uznania władz samorządowych. Dowodem tego jest opinia Władz Miasta i przyznawane coroczne dotacji z przeznaczeniem na rozwój naszego ROD. Dziękujemy władzą
samorządowym UM i G za pomoc. Następną planowaną inwestycją którą wykonaliśmy w okresie pandemii z dużą rozwagą i ostrożnością jest malowanie wewnętrznych pomieszczeń Domu Działkowca i nowy wystrój oraz remont istniejących w świetlicy krzeseł polegający między innymi na wymianie tapicerki. Wszystkie prace terminowo zakończone, oraz komisyjnie z udziałem Naczelnika Wydziału Inwestycji UM i G Środy Wlkp odebrane i finansowo rozliczone. Dziękuję wszystkim którzy
przyczynili się do sprawnego i terminowego wykonania zaplanowanych prac: wykonawcą za solidność i terminowość, działkowcom za wyrozumiałość w utrudnieniach na alejkach w czasie bezpiecznego przemieszczania się i komunikowania się bezpośrednio oraz telefonicznie w czasie pandemii.

Inwestycje w ROD im. JERZEGO NIEDZIAŁKOWSKIEGO W ŚRODZIE WLKP.

Oczekujemy na znaczące złagodzenie restrykcji zastosowanych przez epidemie i powrót do normalności. Rozpoczynamy przygotowywanie organizacji uroczystości jubileuszowych 85-lecia powstania naszego ogrodu zaplanowane na 1 sierpnia br. W pełni trwają przygotowania do tego święta działkowców ze współpracą z samorządowcami Miasta i Powiatu. Stoi już maszt flagowy, przygotowana jest konstrukcja do tablicy pamiątkowej do osadzenia, oraz posadzono 3 drzewka
jubileuszowe otrzymane bezpłatnie z ZGK. Mi G Środy Wlkp. W pełni zapału jesteśmy zdrowi i gotowi do dalszej pracy dla dobra wszystkich działkowców i społeczności miasta oraz rozwoju ROD.

Przygotowanie do Jubileuszu w okresie panującej Pandemii Korona wirusa w 2020r.

 

Treść i zdjęcia Zenon Król.