Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD.ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego W Środzie Wielkopolskiej

IMG_8620

W niedzielne przedpołudnie 3 Kwietnia 2022 roku członkowie PZD.ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej zebrali się w świetlicy Domu Działkowca przy ul. Kochanowskiego 22, aby podsumować prace zarządu ROD za 2021rok. Oraz przyjąć plan pracy i budżet na 2022 rok i uchwalić stosowne uchwały między innymi inwestycyjną. Zebranie otworzył Prezes ROD Zenon Król, po którym odśpiewano Hymn Działkowców a następnie Prezes przywitał uczestników zebrania członków PZD. ROD oraz gości Pana Starostę Ernesta Iwańczuka i przedstawiciela KPP w Środzie Wlkp. Star. Sierż. Alicje Marcinkowską i obsługującego zebranie Prezesa ROD im T. Kościuszki w Środzie Wlkp. Pana Stanisława Pruszyńskiego. Jednogłośnie wybrano Przewodniczącego Zebrania, Prezydium, oraz Komisje mandatową i Uchwał i wniosków, po czym przystąpiono do realizacji programu zebrania. Panująca w 2021roku pandemia nie przeszkodziła Zarządowi w działaniach bezpiecznie zrealizowano wszystkie założenia roczne w 100% łącznie z inwestycjami. W budżecie ogrodu wykazano znaczącą nadwyżkę która zasili nam pokrycie kosztów planowanych na 2022 rok nowych inwestycji razem z otrzymaną dotacją z UM w kwocie 25.000.00 zł i własnym funduszem zrealizujemy nasze plany inwestycyjne za kwotę ponad 45.000.00 zł brutto. W kolejności przedstawiane projekty uchwał przegłosowano jednogłośnie i bez dyskusyjnie, między innymi inwestycyjną pt. Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego System kamer IP NOVUS 5 Mpx do 9 kamer na terenie ROD do realizacji w Maju br. Przedstawione działkowcom opłaty za działkę były bardzo oszczędne, mimo wprowadzenia Polskiego Ładu i drożyzny minimalnie wzrosły. W dyskusji najwięcej przedstawianych problemów było gospodarowanie wodą miejską, szczelność instalacji na działkach co daje zwiększanie kosztów opłat przez działkowców. Duże problemy stwarzać może po raz pierwszy w Środzie dla ROD segregacja odpadów komunalnych, Największe zaniepokojenie wynikało z planowanych kosztów wywozu oraz segregowanych jakości i początkowych ilości odpadów czy będzie dyscyplina w tym temacie, bo nie pokryjemy kosztów. Problemy przyjęto z uwagą. Mówiono mamy nadzieje że będzie dobrze. W dyskusji zabrał głos Starosta średzki oraz przedstawiciel KPP oceniając działalność i gospodarność Zarządu oraz rozwój inwestycji jako wzorowy, życząc dalszego rozwoju i wspaniałej współpracy. W komunikatach nie pominięto tematu kończącej się w tym roku kadencji działalności obecnego Zarządu. Należy to brać pod uwagę wśród młodszych działkowców w 2023roku bo obowiązki wzrastają i przepisy coraz trudniejsze. Po wyczerpaniu dyskusji zebranie zakończono.

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Treść. Prezes Zenon Król.
Zdjęcia. Jerzy Szymański.
Opracowanie strony. Maciej Król