STOWARZYSZENIE ROD IM. JERZEGO NIEDZIAŁKOWSKIEGO

W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ UL. KOCHANOWSKIEGO 22

Tel: +48 534 968 266
Email: biuro@rodjniedzialkowskiego.pl
GALERIAHISTORIA ROD W ŚRODZIEUDOSTĘPNIANIE SALI W DOMU DZIAŁKOWCA

GALERIA

ZDJĘCIA POCHODZĄCE ZE ZBIORÓW ROD W ŚRODZIE WLKP PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO UKAZUJĄCE PIĘKNO TEGO OBIEKTU

Czytaj

HISTORIA ROD W ŚRODZIE

POZNAJ HISTORIE POWSTANIA ORAZ DZIAŁALNOŚCI RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH NA UL. KOCHANOWSKIEGO.

Czytaj

UDOSTĘPNIANIE SALI W DOMU DZIAŁKOWCA

ORGANIZACJA SZKOLEŃ I KONFERENCJI, SPOTKAŃ TOWARZYSKICH I INTEGRACYJNYCH, UROCZYSTOŚCI RODZINNYCH, KOMUNII, ITP.

Czytaj

HISTORIA

Historia Ogrodu działkowego im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp.
Nasz Ogród wczoraj i dziś, inwestycje oraz prace zarządów.

Budujemy budynek zaplecza gospodarczego i ubikacje zewnętrzne oraz boksy na pojemniki do śmieci w obu częściach ogrodu.

P8251636

Na Dzień działkowca w 2012 roku budynek wraz z zagospodarowanym terenem zostaje uroczyście oddany do użytku, równocześnie likwidujemy 100-letni wagon służący nam 50 lat jako biuro i zaplecze ogrodu.

P8251636

Na nowym terenie  działkowym nr.2a wykonujemy do nowych działek przyłącza wody miejskiej i energii elektrycznej oraz oświetlenie terenu nowych alejek. Ogród powiększył się do 129 działek. Nowi działkowcy zagospodarowują swoje działki i cały ogród rozwija się w bardzo szybkim tempie. W 2013 roku budujemy nowe ogrodzenia betonowe od strony torów PKP. Montujemy ławki na al. Orzechowej i przy zapleczu budynków ogrodowych. W 2014 roku dokonujemy utwardzenia kostką brukową terenów al. Orzechowej przyległych do budynków ogrodowych i wjazdu do ogrodu bramą nr.1. oraz wykonujemy chodnik na całej długości al. Orzechowej z płyt typu ‘’Jumbo’’. Rozbudowaliśmy oświetlenie na alejkach Miodowa i Różana o dodatkowe lampy. 22 czerwca 2014 roku Uchwałą nr1 na zebraniu wszystkich działkowców ROD im Jerzego Niedziałkowskiego zwołanego w trybie Art.69 ustawy o rod z13 grudnia 2013 roku zebrani działkowcy zdecydowali w głosowaniu zgodnie z Art.70 ustawy o ROD pozostaniu ogrodu jako jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia Ogrodowego PZD i powierzeniu mu prowadzenia ogrodu. Zmieniamy nazwę na Stowarzyszenie ogrodowe ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp.

Rok 2015 dokonujemy dalszego utwardzenia kostką brukową terenów al. Orzechowej, dokonujemy wymiany bramy wjazdowej i furtki na nową poszerzoną nr 2 od ul. Rejtana  i wymieniamy zniszczone bardzo stare ogrodzenie ze siatki na betonowe na prawie całej długości al. Orzechowej.
P8251636
Społecznie działkowcy wykonali chodnik z płytek betonowych z odzysku na całej długości al. Miodowej, oraz  na innych alejkach częściowo. Dodatkowo wykonaliśmy posadowienia instalacji przewodów wodnych w ziemi z oprzyrządowaniem w studzienkach na całej długości al. Orzechowej. Jest to początek nowej planowanej inwestycji przewidywanej na następne lata w ROD, które zakończą okres modernizacji i rozwoju  infrastruktury oraz polepszania życia działkowców w naszym ROD. Na początku 2016 roku rozpoczynamy planowane prace przygotowawcze do zwodociągowania całego terenu starej części ogrodu, inwestycja jest bardzo kosztowna.

historia rod w środzie wlkp

Przygotowujemy dokumenty i w czerwcu br. planowana inwestycja pod tytułem podziemna  Instalacja  wody miejskiej z pełnym wyposażeniem i studzienkami pod licznikowymi na poszczególnych działkach jest wykonana i oddana do użytku działkowców. Obecnie z wody miejskiej korzystają 122 działki, a energii elektrycznej 115 działek na 129 istniejących w ROD. Obecnie na terenie ROD znajdują się wszystkie media i budynki ogólnego użytku, potrzebne do dobrego funkcjonowania ogrodu i godnej pracy oraz odpoczynku działkowców. Początek 2017 roku jest okresem przygotowawczym do wykonania nowej planowanej inwestycji na terenie drugiej części ogrodu od bramy wjazdowej nr.3  pod tytułem; utwardzenie Al.Porzeczkowej i wykonanie chodnika z kostki brukowej na podbudowie drogowej, oraz wykonanie chodnika z płytek betonowych na Al. Różana. Po przygotowaniu dokumentów w czerwcu br inwestycje wykonano.  Wszystkie wykonane inwestycje w naszym ogrodzie oddawane były uroczyście z udziałem członków komisji inwestycyjnej ogrodu i wykonawców, darczyńców, przedstawicieli UM i Gminy którzy udzielali dotacji celowych na Fundusz Rozwoju  naszego ROD w dniach organizacji przewidywanych Dni Działkowca w naszym rozwijającym się ogrodzie działkowym.

P8251636

Wieloletnie pozytywne działania zarządu tego ogrodu i działkowców dla poprawy jakości poziomu życia i pracy na terenie ogrodu przyczyniły się do dużego zapotrzebowania na działki w tym rejonie miasta Środy Wlkp i w dalszym ciągu rosną zapotrzebowania w naszym dobrze gospodarującym ROD w którym to rodziny dobrze się czują i pracując spełniają część swoich marzeń.

Zaznaczyć należy że w większości  ze wspomnianych inwestycji wykonywanych na terenie naszego ogrodu w okresie kilkunastu ostatnich i obecnych lat urzędowania w Urzędzie Miasta i Gminy obecnego  Burmistrza Wojciecha Ziętkowskiego  były w znaczący sposób popierane i dofinansowywane i za to w imieniu działkowców i Zarządu Ogrodu bardzo dziękujemy.
P8251636

historia rod w środzie wlkp

historia rod w środzie wlkp

 

Prezes Stowarzyszenia ROD.
im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp.
Zenon Król.

ROD J.NIEDZIAŁKOWSKIEGO
ROD J.NIEDZIAŁKOWSKIEGO
ROD J.NIEDZIAŁKOWSKIEGO
ROD J.NIEDZIAŁKOWSKIEGO
ROD J.NIEDZIAŁKOWSKIEGO