Spotkanie Opłatkowe i Noworoczne członków Zarządu i Komisji oraz członków Aktywu społecznego ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp.

IMG_0854

W dniu 07.01.2023roku w godzinach popołudniowych działkowcy ROD przybyli do świetlicy ogrodu aby po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią ponownie świętować uroczyste spotkanie opłatkowe a następnie cieszyć się nadejściem Nowego Roku 2023. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu, członkowie Komisji oraz działkowcy aktywu społecznego ROD wszyscy w towarzystwie współmałżonków. W uroczystości uczestniczył również Starosta średzki Ernest Iwańczuk. Tradycyjnie otwarcie uroczystości przez Prezesa ogrodu Zenona Króla rozpoczęło się od odśpiewania przez wszystkich uczestników spotkania pięknej kolędy dwu zwrotek Wśród Nocnej Ciszy. Powitanie przez Prezesa ogrodu uczestników spotkania oraz gości. Starostę Pana Ernesta Iwańczuka, członków zespołu Grupa Rodzinna, oraz Panią Klaudie Kulak i jej podopieczne dziewczyny ze Studia Piosenki Gama z OK które w pierwszej kolejności zaprezentowały nam piękny koncert kolęd. W dalszym ciągu oprawę muzyczną i śpiew zapewniał nam Zespół Grupa Rodzinna. Były życzenia noworoczne w imieniu zarządu od prezesa ogrodu Zenona Króla i od Starosty Ernesta Iwańczuka, który przekazał również życzenia noworoczne od Burmistrza Piotra Mielocha który nie mógł przybyć na nasze spotkanie. Był opłatek świąteczny z życzeniami. Toast wzniesiony lampką szampana z życzeniami wspaniałego zdrowego lepszego Nowego 2023 roku. Panie serwowały obfite świąteczne potrawy przygotowane przez uczestników spotkania oraz napoje. Przy muzyce i śpiewie kolęd mile wspominało się minione lata. Korzystając z okazji Prezes ogrodu przekazał zebranym wiadomość o przedłużeniu przez Krajową Radę PZD kadencji wszystkich organów PZD o 1 rok WZSW powinny się odbyć w 2024 roku nie później jednak niż do 15 Maja 2024 roku. Prezes w skrócie przedstawił przyczyny tej decyzji. Po wysłuchaniu działkowcy przyjęli z pokorą wspomnianą decyzję. Po uroczystym spotkaniu opłatkowym impreza przekształciła się w zabawę i uroczystość noworoczną, z dużą siłą muzyka śpiew i tańce z udziałem Zespołu Grupy Rodzinnej działkowcy rozpoczęli wesoło nowy 2023 rok. Było rozrywkowo z przytupem zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii.

Kliknij aby przejść do Galerii

Treść Zenon Król
Zdjęcia Stanisław Sysak.