Edukacja dzieci z klasy 1c Szkoły Podstawowej nr.3 na ROD im. J. Niedziałkowskiego W Środzie Wlkp.

IMG_3236

ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp. obok podstawowej funkcji ogrodu zapewnia wypoczynek i inne potrzeby życiowe działkowców i ich rodzin i przyjaciół, również możliwość spotkań towarzyskich i edukacyjnych dla społeczności lokalnej Miasta Środy Wlkp. Polegającej na tworzeniu warunków do integracji społeczeństwa w ramach Otwartego Programu Społecznego Ogrodu. W słoneczny czerwcowy dzień w porannych godzinach uczniowie z klasy 1 c Szkoły Podstawowej nr 3 z wychowawczynią przybyli do ogrodu aby doskonalić wiedzę przyrodniczą poświęconą owadom pożytecznym i nie pożytecznym wśród ogrodowej roślinności. Po krótkim powitaniu uczestników w świetlicy przez prezesa ogrodu oraz wysłuchaniu przez uczniów krótkiej historii o ROD i jego patronie dzieci ofiarowały obecnym działkowcom własnoręcznie wykonane laurki o ogrodzie. Następnie prezes zaprosił dzieci z wychowawczynią do odwiedzenia działek, w których to zapoznały się z rosnącymi tam drzewami oraz pięknie kwitnącymi kwiatami. Na jednej z działek przygotowano stanowiska na trawie do odpoczynku i konsumowania świeżo zerwanych owoców oraz wysłuchaniu wiadomości o owadach pożytecznych i nie pożytecznych, opowiadanych przez ogrodowego społecznego instruktora Pana Jana Kubiaka. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały ciekawych dla nich wiadomości zadając instruktorowi wiele interesujących pytań. Na zakończenie dzieci odwiedziły nasze ogrodowe ‘’Ranczo’’ z udziałem konika kucyka, który jest dużą atrakcją wśród odwiedzających nasz ogród, odważniejsi mogli nawet skorzystać z jazdy na grzbiecie kucyka i karmić go trawą. Po długim czasie przebywania na terenie ROD przyszedł czas na powrót do szkolnych ław zabierając ze sobą dużo wrażeń i wiadomości.

Edukacja dzieci

Treść Zenon Król
Zdjęcia Z. Szczepański