Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp w 2018 roku, przy pomocy dotacji celowej z budżetu Gminy.

1

W kolejnym już roku ogród nasz otrzymuje dotacje celowe z budżetu Miasta i Gminy, które wspomagają naszą coroczną rozbudowę i modernizację ogrodowej infrastruktury. Wzorem jest aktywne działanie zarządu ogrodu, oraz przychylne stanowisko Burmistrza i Starosty oraz Rady Miejskiej i Powiatowej do ROD. Sprzyjającym warunkiem i dowodem są liczne spotkania, wnioski, zapraszanie samorządowców do ogrodu i ich udział w uroczystościach ogrodowych oraz otwartego programu ogrodu dla społeczności Miasta Środy Wlkp który od kilku lat działa i stwarza warunki do zdecydowanych godnych naśladowania rezultatów korzystnych dla ogrodu…

Kolejne zaplanowane i uchwalone inwestycje na WZS w 2018 roku rozpoczęte.
Budowa chodnika z płytek betonowych na podsypce piaskowej na alejce Wiśniowej zakończone przygotowane do odbioru… Zakończyła się budowa drugiej części chodnika z płytek betonowych na podsypce piaskowej z oporem krawężnikowym na alejce Porzeczkowej, przygotowana do odbioru…
Trwa budowa magazynku zaplecza gospodarczego przy nowo powstałej alejce Malinowej oraz budujemy tam chodnik z płytek betonowych. Do miejsca budowy zaplecza gospodarczego doprowadzono instalację elektryczną, oraz wykonuje się oświetlenie przyległego terenu i alejki Malinowej. Doprowadzimy również tam instalacje wody miejskiej. Zakończenie prac inwestycyjnych i remontowych w 2018 roku planuje się przed świętowaniem Rodzinnego Dnia Działkowca z udziałem zaproszonych spodziewanych sponsorów i Władz Samorządowych który odbędzie się 25 sierpnia br na terenie ROD i w dniu tym dokonamy komisyjnego odbioru wykonanej modernizacji infrastruktury ogrodu. Koszty inwestycji zamkną się kwotą 45.000.00 zł brutto w tym Dotacja Celowa 25.000.00 zł z budżetu Gminy. Dziękujemy Władzom Samorządowym za coroczne wsparcie finansowe dla naszego ROD.

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury w ROD

Treść. Zenon Król.
Zdjęcia. Zbigniew Szczepański.