KOMUNIKAT

IMG_3365

UWAGA DZIAŁKOWCY

Dnia 14 października br. Kończy się odbieranie śmieci z naszych ogrodowych boksów. Prosimy działkowców o podporządkowanie się do tego terminu i nieprzynoszenie odpadów do boksów bo nie będą odebrane pojemniki będą oddane
do ZK w Pławcach. Osoby przyłapane lub wskazane będą ponosić koszty ich wywozu. Liście i gałęzie należy wywozić we własnym zakresie do ZK przy ul. Kilińskiego od poniedziałku do piątku do godziny 18-tej i sobotę do 14-tej. Na terenie ogrodu
obowiązuje zakaz palenia ognisk. Obowiązkiem działkowca jest posiadać kompostownik i tam wkładać stosowne odpady, które w odpowiednim czasie będą pożyteczne dla działkowca.

palenie-lisci-i-galezi-na-dzialce-3palenie-lisci-i-galezi-na-dzialce-2

Prezes ROD Zenon Król.