OGŁOSZENIE

IMG_3371

OGŁOSZENIE

W dniu 19.10. 2019 roku (sobota) w godzinach od 13-14-tej nastąpi zamknięcie dostawy wody miejskiej do działek na okres zimowy w sektorze ogrodu nr 1. W dniu 26.10.2019 roku (sobota) w godzinach od 13-14-tej nastąpi zamknięcie dostawy wody miejskiej do działek na okres zimowy w sektorach ogrodu 2 i 3. Uprzejmie prosimy o obowiązkową obecność działkowców na swoich działkach i udostępnienie wodomierzy oraz ich przygotowanie na godzinę 13-tą (dotyczy wodomierzy zaparowanych) aby była możliwość prawidłowego sprawdzenia szczelności działania i odczytania zużycia wody przez działkowca. Jeżeli działkowiec nie będzie mógł być obecny w podanych godzinach zobowiązany jest do pozostawienia otwartej studzienki do kontroli, jeżeli tego nie zrobi osoby odpowiedzialne za konserwacje instalacji i odpis zużycia wody, wpiszą przeciętne zużycie dla danej działki. Każdy działkowiec posiadający wodę miejską na swojej działce zobowiązany jest po zakończeniu sezonu letniego zabezpieczyć instalacje w studzience wraz z pod licznikiem przed przemarznięciem. Jeżeli wodomierz się uszkodzi na wiosnę działkowiec zobowiązany jest do zakupu i wymiany na swój koszt. Ogłoszenia dotyczące wody i śmieci wywieszone są w gablotach informacyjnych.

IMG_3318

Prezes ROD Zenon Król.