Komunikat dotyczący napełniania instalacji wody miejskiej

IMG_20181009_174010

Napełnianie instalacji wody miejskiej i otwarcie dopływu wody do działek po okresie zimowym nastąpi w dniu 1 Kwietnia br. (sobota) sektor nr.1 godzina 13- ta oraz 1 kwietnia br. (sobota) godzina 11-ta sektor nr. 2 i 3 ROD. Działkowiec posiadający przyłącze wody miejskiej na swojej działce zgodnie z wywieszoną informacją w gablotach ogrodowych powinien otworzyć studzienkę w podanym dniu i godzinie, zamknąć zawór czerpalny, przygotować pod licznik i zawór do kontroli szczelności po zimie. Po napełnieniu należy odpowietrzyć instalacje i sprawdzić czy prawidłowo działa pod licznik oraz zawór czerpalny. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić konserwatorom instalacji obsługującym i odpowiedzialnym za działanie wszystko to dlatego żeby nie doszło do niekontrolowanego wypływu wody i powiększania kosztów za wodę. Wszystkie zgłoszone naprawy nieszczelności i wymiany części po zimie naprawiane będą na koszt działkowca. Prosimy o punktualne przybycie na działkę aby nie przedłużać i nie utrudniać pracy obsługującym.

IMG_20180327_104328

 

 

 

 

 

 

 

 

Wice-prezes.                            Prezes.
Zofia Tomczak.                         Zenon Król.