Monitoring wizyjny w ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp.

glowne

23 Maja br. dokonano uroczystego odbioru planowanej w planie pracy zarządu ROD na 2022 rok inwestycji pod tytułem: Monitoring wizyjny System Kamer IP NOVS 5Mpx -9 kamer IP na terenie ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp. przy ul. Kochanowskiego 22. Odbioru systemu monitoringu dokonała i protokoły podpisała komisja Inwestycyjna ROD pod przewodnictwem Prezesa Zenona Króla z udziałem Społecznego Inspektora Budowlanego, oraz Burmistrza Piotra Mielocha i Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień UM Michała Orłowskiego oraz wykonawcy inwestycji Rafała Lesińskiego. System 9-ciu kamer monitoringu wizyjnego obejmuje zewnętrznie budynki, Dom Działkowca. Zaplecze Gospodarcze nr.1 i 2 i terany przyległe. 2 boksy na pojemniki do śmieci w sektorze nr1 i 2 i tereny przyległe, oraz brama i furtka nr.1 i 3 ROD i tereny przyległe. Monitoring wizyjny zewnętrzny stał się strażnikiem wybranych obiektów naszego ogrodu oraz zapewni bezpieczeństwo w zagrożonych miejscach publicznych naszego ROD. Podziemną instalacje monitoringu na długości około 350mb. wykonała w krótkim czasie Firma Handlowo-Usługowa Rafał Lesiński z Pętkowa za 45,000.00 zł brutto z materiałem i robocizną. Dofinansowania do wspomnianej inwestycji w postaci Dotacji Celowej na FR naszego ogrodu udzielił średzki samorząd UM w kwocie 25,000.00zł. Dziękujemy bardzo za otrzymane wsparcie finansowe które pomogło nam zrealizować wykonanie zaplanowanej na bieżący rok inwestycji która przyczyniła się do dalszego bezpieczeństwa i rozwoju naszego ROD.

Treść prezes Zenon Król.
Zdjęcia UM i ZK.