Realizacja „Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ” na terenie ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej

rod-sroda-2016-1

Ostatni miesiąc pokazały, że można skutecznie włączyć się w realizację prospołecznych i edukacyjnych funkcji działalności Ogrodu na rzecz działkowców, ich rodzin i społeczności lokalnej.
W słoneczne wtorkowe przedpołudnie 27 września grupa z Przedszkola „Kasztanowy Ogród” po raz pierwszy miała okazję odbyć edukacyjną wycieczkę w ramach, której dzieci przyswoiły sobie wiedzę o początkach jesieni na działkach.
 

Realizacja „Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ” na terenie ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej

Mogły zobaczyć jaki prace są niezbędne do wykonania o tej porze roku, wskazać zmiany jakie dostrzegalne są w przyrodzie, a także porozmawiać z najstarszymi działkowcami o pożytkach płynących z ochrony owadów zamieszkujących na terenach zielonych. Spotkanie trwające kilka godzin pokazało, że współpraca działkowców z placówkami oświatowymi jest znakomitą okazją do integracji międzypokoleniowej w środowisku lokalnym.
 
„Otwarty Program Społecznego Rozwoju” realizowany był na mającym walory edukacji prozdrowotnej zorganizowanym w świetlicy Domu Działkowca w dniu 21 października spotkaniu prowadzonym przez firmę „SANO-MEDIC” z Nowego Tomyśla. Otwarte dla społeczności miasta Środy Wielkopolskiej badania profilaktyczne dla seniorów w zakresie chorób kręgosłupa oraz dolegliwości krążeniowych umożliwiły podniesienie wiedzy o swoim stanie zdrowia wielu osobom. Był to świetny przykład udostępnienia terenu ROD dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką, co wykorzystali zarówno działkowcy, jak i osoby z zewnątrz.
 
Ostatni dzień października wielu dzieciom z rodzin działkowców, a także maluchom z zaprzyjaźnionych przedszkoli zapadł na długo w pamięci. Dzięki inicjatywie prezesa ROD Zenona Króla udało się zorganizować zajęcia integracyjno – edukacyjne. Chcąc zacieśnić współpracę między wieloma instytucjami odpowiadającymi za bezpieczeństwo mieszkańców, zaproszono kilkudziesięcioosobowa grupę dzieci na spotkanie z przedstawicielami Komend Powiatowych Policji i Straży Pożarnej. W atrakcyjnej formie, przez konkretne ćwiczenia, pokazy sprzętu oraz wyposażenie, filmy instruktażowe, krótkie pogadanki przekazane zostały dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się na ulicach, w przedszkolu czy domu.
 
Realizacja „Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ” na terenie ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej

Przedstawiciele Policji pani sierżant Natalia Nowak oraz młodszy inspektor Mateusz Perkielewicz a z ramienia Straży Pożarnej młodszy kapitan Michał Bartkowiak ze współpracującą drużyną ,umiejętnie żywiołowo reagującym dzieciom uzmysłowili czyhające na nich zagrożenia i sposobu na ich unikanie. W przerwie uczestnicy zajęć wypili herbatę i skosztowali słodycze ufundowane przez sklep „Intermarche”. To pożyteczne spotkanie odbyło się dzięki przychylności dowódców Komend i stanowiło świetny przykład jak można integrować na poziomie ROD lokalną społeczność, czemu wyraz dały Panie z Przedszkoli dziękując wykładowcom i Prezesowi za zorganizowanie spotkania.
 
oprac.A.Mytko zdjęcia.J.Nowak, Z.Król,M.Mieloch,M.Polody