Zakończenie roku integracyjnego dla dzieci przedszkolnych i młodszych klas szkoły podstawowej w ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp.

IMG_3155logo

2 października 2017 r z udziałem licznych dzieci przedszkolnych z wychowawcami i dzieci działkowców zakończyliśmy kolejny nasz udział w ramach otwartego programu dla społeczności Miasta Środy, który cieszy się w naszej Oazie Zieleni dużym zainteresowaniem i uznaniem wśród dzieci i dorosłych. Program integracyjny miał na celu zbliżenie i zapoznanie praktyczne dzieci z rzeczywistością pod tytułem: Żywe Lekcje Przyrody na Łonie Natury. Poprzez objaśniania polegające na przedstawianiu rzeczywistego wpływu pogody na rozwój roślin, udział w tym owadów w zapylaniu kwiatów i korzyści dla dzieci i dorosłych poprzez większe urodzaje owoców i warzyw a w szczególności produkcji miodów i innych produktów pszczelich w ulach przez pszczoły zbierające pyłek z kwiatów. Przedstawiciel SSI naszego ogrodu z udziałem Prezesa ogrodu przybliżyli uczestnikom sposób zabezpieczania roślin na zimę a w szczególności pszczół w ulach na trudny długi okres zimowy, oraz ich zabezpieczenie w pokarm na przeżycie do wiosny. Po długim przebywaniu na działkach na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali słodycze z fundacji przedstawicieli Miasta i Powiatu. W zadość uczynienie każdego roku w ramach współpracy otrzymujemy programy rozrywkowe i jasełki z udziałem zespołów dziecięcych na naszych uroczystościach opłatkowych zorganizowanych społecznie z udziałem członków zarządu i komisji oraz członków społecznego aktywu ogrodu i zaproszonych gości. Każde kolejne spotkania przynoszą nam nowe niespodzianki i wyzwania do dalszej intensywnej pracy dla dobra i popularyzacji ogrodnictwa działkowego.

Treść i zdjęcia . Zenon Król.