Spotkanie opłatkowe Kolegium Prezesów pow. Średzkiego.

IMG_3165

20 grudnia w godzinach popołudniowych w świetlicy ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp. odbyło się uroczyste spotkanie członków Kolegium Prezesów. Uroczystość otworzył i powitał zebranych gospodarz spotkania członek OZ w Poznaniu Prezes ROD im. J. Niedziałkowskiego Zenon Król. Po wstępnym wprowadzeniu nastąpiły wzajemne życzenia i łamanie się tradycyjnym opłatkiem. Następnie Przewodniczący Kolegium Prezes ROD im. T. Kościuszki Stanisław Pruszyński przedstawił aktualne zagadnienia określające zmiany zapisów w statucie PZD uchwalone na ostatnim Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów PZD 9. Grudnia 2017roku w Warszawie. Większość uchwalonych zapisów Statutu obowiązywać będzie po zatwierdzeniu przez KRS. W kameralnym nastroju i poczęstunku trwały dalsze wspólne rozmowy które kontynuował Prezes Zenon Król w których przedstawione były tematy aktualizacji gruntów naszych ogrodów przez Średzki Urząd oraz wykonanie Planu zagospodarowania jego ROD przez Firmę Geodezyjno Kartograficzną UniMAP z Katowic która tych zmian u nas dokonała przedstawiono korzyści wprowadzonych w naszym ogrodzie zmian zachęcając innych prezesów do wykonania tego planu. Rozmawiano o wielokrotnym przydzielaniu dotacji naszym ogrodom o przychylności do tych tematów Burmistrza miasta Środy. Omawiano nowe zasady przyznawania odznaczeń związkowych, oraz nowy znaczek przynależności do PZD dla działkowców. Wiele padało tematów od innych uczestników spotkania które wspólnie rozwiązywano. Świętowanie i ciekawe rozmowy trwały do późnych godzin wieczornych.

 
IMG_3166

Treść i zdjęcia Zenon Król