Komunikat dotyczący zamknięcia wody w ROD

IMG_20171013_095225_BURST001_COVER

W dniu 17 Października 2020 roku (sobota) od godziny 13-14 nastąpi zamykanie dostawy wody miejskiej do działek na okres zimowy w sektorze nr 1. ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego.

W dniu 24 Października 2020 roku (sobota) od godziny 13-14 nastąpi zamykanie dostawy wody miejskiej do działek na okres zimowy w sektorze nr 2 i 3. ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego.

Uprzejmie prosimy o obowiązkową obecność działkowców na swoich działkach i udostępnienie obsługującym na godzinę 13-tą odczytu pobranej wody, sprawności wodomierza i szczelności zaworów. Wobec konieczności wykonywania zadań prosimy o zachowanie wobec siebie i obsługujących wymaganego przez pandemie bezpieczeństwa sanitarnego. Jeżeli działkowiec nie będzie obecny w ustalonej godzinie zobowiązany jest otworzyć studzienkę do odczytu i
sprawdzenia wyżej wymienionych czynności przez obsługujących. Działkowcy którzy nie zastosują się do ogłoszenia będą mieli naliczoną przeciętną poboru wody w ogrodzie z poprzedniego roku. Każdy działkowiec posiadający wodę miejską na swojej działce po dokonaniu powyższych czynności zobowiązany jest do zabezpieczenia instalacji w swojej studzience przed zamarznięciem. Uszkodzenia wodomierza i zaworów po zimie działkowiec naprawia na swój koszt.
Wszystkie informacje dotyczące powyższego ogłoszenia wywieszone są w ogrodowych gablotach.

Prezes ROD Zenon Król.