Walne zebranie 2023r

gl

W niedzielne nie zbyt pogodne przedpołudnie działkowcy ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp. spotkali się aby podsumować miniony 2022 rok i uchwalić dobry program działania na 2023rok.

26 Marca br. w świetlicy Domu Działkowca ROD przy ulicy Kochanowskiego 22 w Środzie Wlkp. działkowcy spotkali się aby kolejny już rok spełnić obowiązek uczestnictwa w WZS. Z powodu braku większości działkowców członków ROD zebranie rozpoczęło się w drugim terminie od Hymnu Działkowców. Otwarcia zebrania i powitania działkowców i gości dokonał Prezes Zenon Król. Swoją obecnością zaszczycił zebranych Burmistrz Piotr Mieloch. Komendę Powiatową Policji reprezentowali Aspiranci Łukasz Wawrzyniak i Mariusz Idziołek. Obecny również był Prezes ROD im. Tadeusza Kościuszki w Środzie Wlkp. Stanisław Pruszyński jako przedstawiciel PZD z ramienia Kolegium Prezesów średzkich ROD. W okresie wyczekiwania na drugi regulaminowy termin rozpoczęcia zebrania czas wykorzystał Prezes ROD Zenon Król który przedstawił zebranym działania na rzecz ROD prowadzone przez Jednostkę Krajową i Okręg, w kilku punktach przedstawił i wyjaśnił między innymi: powody przedłużenia kampanii organów PZD, przypomniał również obowiązki zapisów regulaminu ROD. W 2023roku odbioru odpadów komunalnych wyprodukowanych wyłącznie na działkach o obowiązującym od tego roku zużyciu energii elektrycznej (limitu od działki) poboru wody miejskiej oraz wzajemnej współpracy działkowców i Zarządu ogrodu. Po dokonaniu wszystkich obowiązujących procedur regulaminu zebrania i porządku obrad WZS przystąpiono do podsumowania minionego roku. Działkowcy pozytywnie głosowaniem jednogłośnym ocenili działalność prac zarządu oraz przedstawione im dokumenty za 2022rok Następnie przedstawione przez zarząd propozycje planu pracy oraz finansowe w tym opłaty działkowe w 2023roku bez dyskusyjnie, również inwestycyjne przegłosowano jednogłośnie. W sumie uchwalono na 2023 rok 11 uchwał bez głosów przeciwnych, jest to dobry prognostyk dla zarządu na dalsze działania dla dobra tego ROD w 2023roku. W dyskusji działkowcy wymieniali tematy długości czasu oświetlenia alejek w czasie kryzysu energetycznego i limitu, pozytywnej zasadności umiejscowienia kamer monitoringu oraz pozytywne zaprogramowane i
działanie systemu kamer, rozmawiano również o szczelności instalacji wodnej. Wszystkie sprawy zostały doprecyzowane. Burmistrz Piotr Mieloch odniósł się do trudnej działalności społecznej zarządu ogrodu którego wielu nie docenia, w tym ogrodzie na duże uznanie zasługuje Zarząd za systematyczną i pozytywną modernizacje i rozwój infrastruktury ogrodu i dobrą współprace z samorządem i młodzieżą szkolną i dziećmi przedszkolnymi, oraz uznanie za coroczne organizowanie rodzinnych Dni Działkowca oraz spotkania opłatkowego. Przedstawiciele policji omawiali z działkowcami zdarzające się problemy włamań do altan, ochrony mienia oraz wykrywalności przestępstw, dużo było rozmowy na tematy działania monitoringu i patroli nocnych przez policje na terenie ogrodów i terenów przyległych. Po wyczerpaniu wspólnych pozytywnych tematów i ustaleniu niektórych zobowiązań zebranie zakończono.

Treść sekretarz Dominik Witczak.
Zdjęcia Jerzy Szymański.