Walne zebranie sprawozdawcze członków stowarzyszenia ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej

IMG_0090

19 marca 2017 roku członkowie Stowarzyszenia ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej odbyli Walne Zebranie Sprawozdawcze. Swoją obecnością zaszczycili nas Burmistrz Wojciech Ziętkowski, Członek Zarządu Powiatu Średzkiego Wiesława Strugarek, Radna Sejmiku Wojewódzkiego Mirosława K. Kaźmierczak,V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Stalec, Dzielnicowy Rewiru młodszy aspirant Mateusz Perkielewicz, Kierownik Posterunkowy aspirant Sławomir Jarecki oraz Przewodniczący Kolegium Prezesów Stanisław Pruszyński.

Zebranie walne

Po wysłuchaniu Hymnu Działkowców Prezes Zenon Król powitał wszystkich zebranych i przekazał prowadzenie obrad panu Ryszardowi Mruli, który przeprowadził głosowania nad wyborem członków poszczególnych komisji i udzielił głosu Prezesowi. Ten odczytał sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016 rok, następnie Księgowa Czesława Niemir omówiła kwestie finansowe za 2016 rok i przedstawiła preliminarz na rok 2017. W-ce przewodnicząca Zofia Tomczak przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 i oceniła działalność Zarządu ROD.
Zebranie walne

Prezes przedstawił propozycję opłat za 2017 rok . W zebraniu uczetniczyło 26% członków ROD i przyjęto jednogłośnie wszystkie zaproponowane Uchwały, budżet na rok 2017 wynoszący 26.445,00 złotych, uchwalono opłatę od działki w wysokości 205,00 złotych plus opłaty za zużytą wodę, energię elektryczną oraz wywóz śmieci. Uchwalono realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych i remontowych za około 30.000,00 brutto płatne z budżetu ogrodu bez obciążania działkowców z udziałem przewidzianej dotacji z Urzędu Miasta na fundusz rozwoju ogrodu w kwocie 15.000,00 złotych. Podjęto jednogłośnie uchwałę na wykonanie planu zagospodarowania ogrodu poprzez geodezyjną modernizcję pomiarową, którą wykona firma Uni-Map z Katowic, a opłaconą z kasy ogrodu bez obciążania działkowców. Na zakończenie przyjęto stanowisko wyrażające sprzeciw wobec ataków medialnych na Polski Związek Działkowców.
Na tym zakończono obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD.
Zebranie walne

Protokołował Krzysztof Pacyński
Zdjęcia Zbigniew Szczepański

Stanowisko Człownków Wolnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 19.03.2017