Powszechny przegląd zagospodarowania ROD

rod-sroda-6

Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku na terenie ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej .

W ramach „Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku” Komisja powołana przez Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu dokonała przeglądu działek z terenu powiatu Średzkiego. 19 lipca bieżącego roku Komisja odwiedziła ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej. Sprawdzono i analizowano zagospodarowanie ROD w następujących obszarach:stan infrastruktury ogrodowej oceniono jako dobry, dom działkowca i plac wokół uznano jako bardzo dobry, do dyspozycji są sanitariaty ogólnodostępne i podłączone do kanalizacji miejskiej, ale ze względu na brak miejsca nie ma placu zabaw dla dzieci,zaopatrzenie ogrodu w wodę określono jako bardzo dobre, ponieważ wszystkie działki od czerwca mają doprowadzoną wodę z sieci miejskiej,stwierdzono, że wszystkie działki doprowadzone mają energię elektryczną, system dystrybucji odpadów oparty jest na bieżącym i systematycznym wywozie,kontakt z działkowcami odbywa się poprzez wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń w gablotach oraz poprzez stronę internetową i w czasie dyżurów na godzinę przed posiedzeniami Zarządu,wszyskie alejki posiadają tablice z ich nazwami, przy wejściach uwidoczniona jest nazwa ogrodu, ogród nie posiada wolnych działek.

Komisja w trakcie przeglądu zagospodarowania i wykorzystania działek stwierdziła, że altany wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem, żadna nie jest ponadnormatywna, nie wystepuje zamieszkiwanie na terenie ogrodu, tylko kilka altan wybudowanych w latach 50-tych usytuowanych jest mniej niż 3 metry od granicy, działki maja prawidłowe ogrodzenia, na starej części ogrody znajdują się nieliczne szopy i toalety. Porzadek na działkach jest zadowalający, nasadzenia w większości zgodne z regulaminem. Na ogólna liczbę 129 działek w ROD 19 ma charakter czysto rekreacyjny , a pozostałe warzywne i rekreacyjno-warzywne, kilka ma oczka wodne i wyposażona jest w betonowe grille oraz mini place zabaw. Większość działek posiada kompostowniki, część nowych działek jeszcze ich nie posiada .

Podkreślić należy bardzo przychylną postawę działkowców, którzy chętnie dzielili się swoimi uwagami i doświadczeniami, udostępniając teren swoich działek.
Komisja podsumowując swoją pracę stwierdziła, że przegląd zagospodarownia ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej przyczyni się do dalszej poprawy estetyki działek i terenów ogólnodostępnych Ogrodu i proponuje Zarządowi bieżące monitorowanie zagospodarowania ogródków działkowych oraz uzupełnienie niedociągnięć.
Oprac. Andrzej Mytko
Foto Zenon Król

 

Przegląd ogrodów