Otwarty program społecznego rozwoju ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej.

logo-pzd

Rodzinny Ogród Działkowy obok podstawowej funkcji zaspokajania wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych pełni również funkcje społeczne i edukacyjne polegające na tworzeniu warunków do integracji społeczeństwa, propagowaniu idei ogrodnictwa, prowadzeniu działalności społecznej, wychowawczej w tym. m.in. współpraca ze szkołami, domami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami społecznymi.

  • Dlatego zapraszamy społeczność miasta do odwiedzania ROD im . Jerzego Niedziałkowskiego przy ul. Kochanowskiego 22 w Środzie Wielkopolskiej w formie ogrodu otwartego, spacer alejkami i podziwianie naszych ogrodów-działek może być znakomitą formą relaksu.
  • Otwieramy się na współpracę na polu edukacji dzieci przedszkolnych oraz młodszych klas szkół podstawowych. Współpracujemy z przedszkolami oraz Szkołą Podstawową nr 3 w Środzie Wlkp. Dzieci mają okazję poznawać okazy przyrody, poznają roślinność, dowiadują się o pożytecznych owadach, oglądają domki dla nich oraz dla ptaków, z wzorowymi działkowcami spotykają się ucząc się podstawowych zasad uprawy i ochrony roślin, mają okazję uczestniczyć w prezentacji sprzętu pszczelarskiego ,uli i pracy pszczół, ich znaczenia dla środowiska. Poznają również 80-letnią już historię Ogrodu. W ramach współpracy dzieci będą miały okazję przedstawić działkowcom swoje osiągnięcia artystyczne występując w ramach obchodu Dnia Dziecka, Dnia Działkowca i imprez integracyjnych na terenie ROD.

IMG_2598

  • Swoje umiejętności przedstawią działkowcom i ich rodzinom uczestnicy sekcji artystycznych działających w Średzkim Ośrodku Kultury, którzy dzięki przychylności Dyrekcji ŚOK wspierać nas będą w organizacji i obsłudze uroczystości organizowanych na terenie Ogrodu.
  • Gośćmi, których serdecznie witamy u nas są opiekunowie i osoby niepełnosprawne z Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wlkp. Z ciekawością, zainteresowaniem oraz zaangażowaniem poruszają się po alejkach Ogrodu przy ul. Kochanowskiego 22 pytając działkowców o interesujące ich sprawy.
  • Po przeprowdzonej rozmowie z Prezesem Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Środzie Wlkp. od jesieni planujemy nawiązanie współpracy, co powinno zaowocować wspólnymi przedsięwzięciami.
  • Działkowcy oraz poczet sztandarowy ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego biorą udział w uroczystościach odbywających się na terenie miasta, np. Dożynkach miejsko – gminnych, a także w świętach religijnych, jak Boże Ciało . Możemy w ten sposób oddać hołd naszemu patronowi, przedwojennemu staroście średzkiemu, który przyczynił się do powstania przed 80-ciu laty naszego ogrodu.
IMG_9261

IMG_2565

Działania Zarządu ROD zyskują duże uznanie i poparcie w społeczeństwie miasta i władz gminnych oraz powiatowych, dzięki czemu uzyskujemy dotacje wspomagające inwestycje na terenie ogrody, a także pozyskujemy sponsorów dla organizacji imprez w ogrodzie. Zainteresowanie naszym ogrodem ciągle rośnie o czym świadczą zgłoszenie o chęci posiadania działki w naszym Stowarzyszeniu. Mamy nadzieję na dalszy rozwój współpracy ze środowiskiem lokalnym na czym zyska nasze miasto.

Środa Wlkp. 25-06-2016 Prezes ROD Sekretarz ROD Zenon Król Andrzej Mytko