9 lutego b.r. w biurze Zarządu ROD odbyło się zebranie członków Ogrodowej Komisji Rewizyjnej z udziałem Ksiegowej i Prezesa ogrodu

IMG_2892

Spotkanie miało na celu sprawdzenie przygotowanych dokumentów na Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ROD, które odbędzie się 19 marca b.r. o godzinie 10.00 w świetlicy Domu Działkowca. Głównym tematem zebrania Komisji Rewizyjnej była prawidłowość przygotowanych dokumentów, bilans za 2016 rok, preliminarze na 2017 rok, plan pracy na 2017 rok, opłaty dla działkowców, sposób ich naliczania, opłaty za pobraną energię i wodę miejską i ich naliczanie oraz przedpłaty, planowane inwestycje ogrodowe w 2017 roku, przewidywane dotacje samorządowe, koszty poniesione przez działkowców na planowane inwestycje.

Zebranie członków Ogrodowej Komisji Rewizyjnej z udziałem Ksiegowej i Prezesa ogrodu

Dużo czasu poświęcono składowaniu śmieci i wywozowi przez Zakład Komunalny Artur Zys z Pławiec, który jest dla nas najkorzystniejszym odbiorcą. Rozmawiano również o wielu innych tematach, m.in. o przewidywanej modernizacji ewidencji gruntów ROD poprzez przeprowadzenie pomiarów geodezyjno-kartograficznych przez firmę UNI-MAP z Katowic proponowaną przez OZ w Poznaniu. Koszt wspomnianych prac wyceniony jest na 30,- brutto od działki. Uznano potrzebę wykonania tych modernizacji bez obciążania kosztami działkowców. Rozmawiano o współpracy Zarządu i Komisji z działkowcami w organizowaniu imprez w ogrodzie. Dyskusja była owocna i pomocna dla obu stron i dla całego ogrodu oraz jego członków.
Komisja oceniła przygotowane dokumenty, pracę Zarzadu i Księgowej pozytywnie.

Opracował prezes Zenon Król
zdjęcia Robert Konieczny