Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Średzkim ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego

IMG_0157_edited

24 Marca 2024 roku w godzinach przed południowych działkowcy ROD im J. Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp. licznie przybyli do świetlicy ogrodowej przy ul. Kochanowskiego 22 aby podsumować działalność mijającej 5-cio letniej kadencji, uchwalić nowe plany, opłaty, oraz wybrać nowy zarząd ogrodu i komisje rewizyjną na lata 2024-2028 rok. Zebranie w drugim terminie otworzył Prezes Zenon Król po czym odśpiewano Hymn Działkowców. Następnie prezes powitał przybyłych działkowców oraz zaproszonych gości, pana Burmistrza Piotra Mielocha i przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji panie sierżant sztabowy Annę Misterską i panią sierżant sztabowy Alicje Marcinkowską oraz obsługującego zebranie z ramienia okręgu pana Stanisława Pruszyńskiego prezesa ROD im T. Kościuszki ze Środy Wlkp. Uczczono minutą ciszy zmarłych pod koniec ubiegłego roku 2 działkowców. W zebraniu uczestniczyło 34% członków PZD. ROD. Przewodniczącym zebrania został wybrany Pan Leszek Kaźmierczak który po przegłosowaniu prowadził zebranie zgodnie z porządkiem obrad. Wybrano wszystkie regulaminowe komisje które przystąpiły do działania. Sprawozdania, opinie, oceny, preliminarz, opłaty na 2024 rok projekty planu pracy na 2024rok i na kadencję uchwalono jednogłośnie. W sumie 15 uchwał. Przystąpiono do wyborów nowego zarządu i komisji rewizyjnej. Obecny Prezes Zenon Król po 40-tu latach odpowiedzialnej pracy społecznej w strukturach związku i zarządzania oraz komisji ROD w różnych funkcjach począwszy od gospodarza ogrodu ,komisji rozjemczej ,komisji rewizyjnej, członka zarządu ,wice –prezesa do prezesa ROD przez kilka kadencji, również członka Okręgowej Rady i komisji inwestycyjno-technicznej ogłosił rezygnacje z kandydowania na następną kadencję, razem z nim większość członków zarządu i komisji rewizyjnej. Wobec powyższego wybrano jednogłośnie nowy zarząd i komisje rewizyjną, oraz delegata na okręgowy zjazd. W czasie konstytuowania się zarządu i komisji dyskutowano o uchwalonych planach o obsłudze instalacji wody miejskiej oraz energetycznej i odbioru odpadów komunalnych. Po jednogłośnym ukonstytuowaniu się nowych członków zarządu i komisji nowy Prezes przedstawił swoje wykształcenie i wykonywane obecnie funkcje w pracy. Podziękował ustępującemu prezesowi za długoletnią prace dla tego ogrodu i będzie korzystał z doświadczeń i pomocy byłego Prezesa. Będzie wspólnie z nowymi członkami Zarządu Ogrodu realizował założenia i zapisy Statutu PZD by ogród dalej się rozwijał dla dobra działkowców i społeczności Miasta Środa Wlkp. Po wyczerpaniu programu zebranie zakończono.

Treść. Z.K.
Zdjęcia. Jerzy Ściborski.