KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WODY

Woda_icon

Napełnianie instalacji wody miejskiej i otwarcie dopływu wody do działek po okresie zimowym nastąpi w dniu 10 kwietnia br, początek godzina 13-ta (sobota) w sektorze 2 i 3. A następnie o godzinie 15-tej również 10 Kwietnia br w sektorze nr1. ROD to jest (sobota) Działkowiec posiadający przyłącze wody miejskiej na swojej działce zobowiązany jest zgodnie z informacją wywieszoną w gablotach na terenie ogrodu otworzyć studzienkę na wskazany dzień i godzinę zamknąć zawór czerpalny, przygotować pod licznik i zawór do kontroli szczelności po zimie. Po napełnieniu instalacji należy odpowietrzyć instalacje i sprawdzić prawidłowe działanie pod licznika oraz szczelność zaworów w studzience. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać konserwatorom odpowiedzialnych za działanie instalacji aby nie dopuścić do niekontrolowanego wypływu wody i powiększania kosztów wodnych. Wszelkie zgłoszone naprawy nieszczelności po zimie naprawiane będą na koszt działkowca.