Komunikaty Działkowe

glowne

Odpady komunalne.
20 Października 2023 roku zakończył się 6-miesięczny odbiór odpadów komunalnych segregowanych z ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp. Ilość wywiezionych odpadów z ogrodu przez Spółkę LUKS ze Środy Wlkp jest porównywalny z ubiegłym rokiem. Po tym terminie boksy na pojemniki będą zamknięte do przyszłego roku. W obecnym roku z ROD Spółka Luks wywiozła odpadów komunalnych za 6.000.00 zł jest to względnie dobry wynik. Wszystko to przez wprowadzoną dyscyplinę segregacji odpadów komunalnych oraz wyznaczone godziny i dni przynoszenia odpadów oraz instalacji podglądu Monitoringu Wizyjnego na boksy śmieciowe i znaczącą część ogrodu.
smieci

Woda miejska.
W dniu 28.10.23 roku (sobota) o godzinie 11-tej nastąpi zamknięcie dopływu wody miejskiej do działek na okres zimowy w sektorze nr.1 ROD. 28.10.23 roku (sobota) o godzinie 14-tej zamykamy dopływ wody miejskiej do działek w sektorze nr. 2 i 3 ROD. Powyższe ogłoszenia są również w gablotach ogrodowych. Działkowcy powinni się stawić na swoich działkach w wyznaczonym dniu i godzinie, przygotować pod licznik do prawidłowego odczytu zużycia wody i kontroli szczelności pod licznika oraz zaworu zamykającego dopływ wody i zaworu czerpalnego przez konserwatorów ogrodowych. Jednocześnie przypominamy jeżeli działkowiec nie może być obecny w podanym czasie powinien wcześniej wszystko przygotować do kontroli lub wyznaczyć zastępcę. Po odczycie i przeglądzie działkowiec jest zobowiązany do zabezpieczenia instalacji w swojej studzience na okres zimowy. Nieodczytany pod licznik i nie sprawdzona instalacja może spowodować naliczanie przeciętne z poprzednich lat i prywatne koszty naprawy własnej instalacji w studzienkach.
woda

Energia elektryczna.
Z powodu otrzymania bardzo dużego rachunku za prąd w sektorze 2 i 3 ROD po wymianie przez Spółkę Enea SA licznika głównego, do wyjaśnienia sprawy i zatrzymania większego poboru energii wyłączamy oświetlenie alejek ogrodowych na całym terenie ROD. Napisaliśmy pismo do Enei SA we Wrześni o wyjaśnienie i zdjęcie ze stanem zużycia kwg poprzedniego licznika. Ponieważ wykazane zużycie na Fakturze jest przez działkowców w podanym okresie niemożliwe. Zrobiliśmy kontrole odpisu pod liczników obecnego zużycia i z poprzednich porównywalnych okresów w podobnym czasie, wykazały prawie jednakowy pobór energii. W związku z powyższym z wykazem ilości kwg i kwocie do zapłaty na przysłanej fakturze nie możemy się zgodzić.
prad

Prezes Zenon Król