Spotkanie Noworoczno –opłatkowe działkowców w świetlicy Domu Działkowca ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp przy ul Kochanowskiego 22.

FB_IMG_1704660409754

4 Stycznia w późnych godzinach popołudniowych działkowcy aktywu społecznego ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp. zebrali się na corocznym uroczystym spotkaniu Noworoczno–opłatkowym. Na uroczystość przybyli członkowie Zarządu Ogrodu z małżonkami, członkowie Komisji Rewizyjnej i Problemowej z małżonkami, wzorowi aktywnie społeczni działkowcy ROD w towarzystwie współmałżonków, oraz zaproszeni goście Pan Burmistrz Piotr Mieloch i Pan Starosta Ernest Iwańczuk. Uroczystość otworzył Prezes Zenon Król witając wszystkich przybyłych działkowców i współmałżonków oraz gości zapraszając wszystkich do wspólnych stołów zastawionych świątecznymi potrawami i napojami przygotowane przez wspaniałe panie naszego ogrodu. Na rozpoczęcie uroczystości Prezes zaprosił wszystkich do odśpiewania kolędy Wśród Nocnej Ciszy. W uroczystości towarzyszyły nam dziewczyny ze Studia Muzycznego KLA-rt z dyrygentką Klaudią Kulak które zaprezentowały się pięknym śpiewem kolęd i pastorałek. Następnie wzniesiono toast lampką szampana za pomyślność i zdrowie wszystkich tu zebranych i ich rodzin w 2024 roku. Życzenia działkowcom i ich rodzinom w imieniu własnym i samorządowców Miasta i Powiatu złożyli Burmistrz i Starosta. Podczas uroczystości oprawą muzyczną przewodził nasz kolega Członek Zarządu Piotr Keter który w swoim programie świątecznym zaprezentował wspaniały koncert kolęd i muzykę rozrywkową. Zebrani przy muzyce i śpiewie tworzyli piękną świąteczną działkową atmosferę, wspominając ciekawe historie ogrodu oraz wspólne imprezy i zabawy. Rozmawiano również o przedłużonej 5-cio letniej kadencji zarządu wspominano o wykonanych inwestycjach o współpracy z samorządowcami oraz potrzeby na następne lata. Podjęto również temat zbliżających się w tym roku trudnych wyborów nowych członków zarządu i komisji na kadencje 2024-2028 rok. W późnych godzinach wieczornych uroczystość przekształciła się w krótką potańcówkę noworoczną po której spotkanie się zakończyło zostawiając fajne kolejne wspomnienia do przyszłego roku.

Treść Zenon Król
Zdjęcia Jerzy Ściborski i Z.K