KOMUNIKAT O USTALENIU ZALICZKI OPŁATY OGRODOWEJ NA 2020 ROK I TERMINU JEJ REALIZACJI

20100701_121240

W czasie napełniania instalacji wodą miejską działkowcy są zobowiązani do odbioru przygotowanych przez zarząd ogrodu przekazów bankowych za pokwitowaniem od konserwatorów instalacji wodnej lub w biurze zarządu w tym samym czasie, na ustaloną wpłatę zaliczki 300.00 zł z tytułu opłat ogrodowych na pokrycie kosztów funkcjonowania ogrodu w 2020roku w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał WZ podjętego w 2019roku. Zaliczka ustalona Uchwałą Zarządu ogrodu spowodowana jest natychmiastowym przesunięciem terminu WZ w 2020r z powodu bezpieczeństwa działkowców w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez korona wirus COVID-19. Końcowe rozliczenie pozostałych kosztów opłat działkowych pobieranych zaliczkowo za wodę i prąd, oraz innych opłat naliczane będą po odbyciu WZS w 2020 roku . Przewidywany termin odbycia WZS w 2020r jest do 31 Lipca br. (jest to termin wstępny) Czytaj Uchwałę nr34/2020 Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu z 13 Marca 2020roku w sprawie wytycznych przedstawionych w komunikacie.

Uchwała nr 34/2020

Prezes ROD
Zenon Król