Komunikaty Działkowe – śmieci, woda, prąd

cropped-akt-foto-306

Odpady komunalne.

30 Września 2022 roku zakończył się 6-miesięczny odbiór odpadów komunalnych segregowanych z ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp. Ilość wywiezionych odpadów z ogrodu przez UK-S Spółkę LUKS są ilościowo mniejsze od poprzednich lat. W związku z powyższym mniejsze koszty opłat. Wszystko to przez wprowadzoną dyscyplinę segregacji odpadów komunalnych i instalacji podglądu Monitoringu Wizyjnego na znaczącej części ogrodu.

 

EKO-IKONY-12

Woda miejska.

W Październiku 2022 roku kończy się dostarczanie wody miejskiej w okresie jesienno-zimowym do
działek w sektorze nr.1. 2. 3. Odczyt zużycia wody miejskiej z pod liczników działkowców dokonywany będzie 15 Października (sobota) godzina 11-ta. W sektorze nr.1 ROD.
22 Października (sobota) godzina 11-ta w sektorze nr. 2 i 3 ROD. W podanych dniach i godzinach również ogłoszonych w gablotach ogrodowych działkowcy powinni się stawić na swoich działkach, przygotować pod licznik do prawidłowego odczytu zużycia wody i kontroli szczelności pod licznika oraz zaworu zamykającego dopływ wody i zaworu czerpalnego przez konserwatorów ogrodowych. Po odczycie i przeglądzie działkowiec jest zobowiązany do zabezpieczenia instalacji w swojej studzience na okres zimowy. Działkowiec który nie może w danym dniu być obecny przy odczycie zobowiązany jest udostępnić obsługującym instalacje do sprawdzenia. Nieodczytany pod licznik i nie sprawdzona instalacja spowoduje naliczenie przeciętnej z najwyższego zużycia wody z lat poprzednich a ewentualne naprawy należy wykonać na swój koszt.

industrial-safety-1492062_640

Energia elektryczna.

Z powodu dużego wzrostu cen za energie elektryczną Uchwałą Zarządu podjęto decyzje do odwołania o znaczącym ograniczeniu czasu oświetlenia alejek na terenie całego ROD.
Mimo oświetlenia energooszczędnego typu LEDOWEGO rachunki są większe. Zmniejszanie kosztów jest zasadne dla wszystkich działkowców naszego ROD.

 

 

 

Prezes Zenon Król.