Modernizacja odcinka zewnętrznego ogrodzenia ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Kochanowskiego oraz inne wiadomości.

IMG_3330 gl

Zobowiązania inwestycyjne uchwalone przez działkowców na WZSW w 2019 roku zbliżają się do końca, niektóre zrealizowano w całości. Przewidywały likwidacje siatkowego ogrodzenia zewnętrznego na długości 175 mb oraz wykonanie w tym miejscu betonowego na wysokość 210 cm z pełnych zakończonych łukiem płyt. Przy nowym ogrodzeniu w najwęższych miejscach parkowania samochodów zamontowano zabezpieczenia rurowe przeciw uderzeniom samochodem w ogrodzenie. Wymiana ogrodzenia spowodowana była częściowym zniszczeniem siatki i naciągów, a w szczególności dużą przenikliwością kurzu który w letnim okresie przedostawał się na tereny przyległych do ogrodzenia działek, przez poruszające się blisko ogrodzenia na niezbyt twardej nawierzchni drogowej pojazdy do znajdujących się obok firm powodując duże zanieczyszczenie roślin. Nowe dosyć wysokie ogrodzenie betonowe częściowo zabezpieczy rośliny działkowe od uciążliwego kurzu. Ogrodzenie jest szczelne bezpieczne i funkcjonalne. Działkowcy z zadowoleniem przyjęli modernizacje tego odcinka ogrodzenia przyległego do terenu parkingu i zakurzonej przyległej drogi. Jest to kolejna inwestycja w ramach modernizacji i polepszenia warunków na działce podnosi to również wartość ogrodu i estetykę . Możliwość wykonania ogrodzenia ułatwiła nam dotacja samorządowa i poparcie dla naszych działań przez władze Miasta Środy. Dowodem tego jest udział w komisji odbioru inwestycji w naszym ROD kilku przedstawicieli samorządowych w osobie Pana Burmistrza, przew. Rady Miasta i Gminy, oraz Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień w UM. Jako dowód zainteresowania Władz Miasta naszym rozwojem i modernizacją oraz zaistniałym potrzebom ogrodu. Po dokonaniu odbioru samorządowcy razem z komisją ogrodową udali się na spacer po alejkach ogrodowych podziwiając zagospodarowanie terenu ogólnego i działek. Na zakończenie spaceru przedstawiciele Władz Miasta wyrazili duże zadowolenie z gospodarności Zarządu Ogrodu i duże uznanie za tak wspaniałą oazą działkowej zieleni i kwiatów służącej całej społeczności Miasta Środy. Zapewnili dalszą pomoc finansową w ramach dotacji celowej na 2020 rok. Dziękujemy Samorządowcom za obietnicę planując przy okazji wspólnie dalsze potrzeby do realizacji. Z satysfakcjom przyjęliśmy informacje o naprawie w najbliższym czasie przez ZGM odcinka drogi ogrodowej uszkodzonej przez ulewne deszcze, dziękujemy władzą spółki miejskiej za taką decyzję. Dalsze planowane drobne inwestycje i remonty są w trakcie realizacji.

Treść i zdjęcia prezes ROD Zenon Król.