Modernizacja oświetlenia alejek w ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp.

P1030125

Zgodnie z zaplanowaną na 2021 rok inwestycją pod tytułem: Modernizacja oświetlenia ogrodowych alejek w kwietniu br stała się faktem. Wymieniono 14 opraw oświetleniowych typu: Sodowego o mocy 100W na oprawy energooszczędne typu:
LED 53W Firmy Lena-Lihting oraz wykonano dodatkowo doświetlenia 4 lampami Al. Kwiatowo –Owocowej i wjazdu do ogrodu bramą nr.2 przy Al. Orzechowo-Wiśniowej wyposażono je w oprawy typu LED53W usadowione na 5 metrowych słupach
stalowych. Inwestycje energetyczną zaplanowano i uchwalono celem obniżenia kosztów opłat za ogrodową energię elektryczną, które od bieżącego roku znacząco wzrosły. Obecnie na terenie alejek ROD świeci 19 lamp energooszczędnych jesteśmy przekonani że jest to dobra decyzja do obniżenia kosztów za prąd, mimo większej ilości świecących lamp opłaty będą mniejsze. Koszty modernizacji oświetlenia alejek wyniosły 25.000.00 zł brutto z materiałem i robocizną. Pieniądze Samorządowe na FR naszego ogrodu z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji oświetlenia alejek w kwocie 20.000.00zł, ułatwiły nam sfinansowanie inwestycji i realizacje zaplanowanego celu. Końcowy odbiór modernizacji odbył się z udziałem członków komisji ROD i Samorządowców w osobach Burmistrza Miasta oraz Naczelnika działu inwestycji UM Środy Wlkp. W najbliższym czasie do realizacji zaplanowana jest jeszcze druga inwestycja drugi etap pod tytułem: Wykonanie chodnika z płytek betonowych otrzymanych z odzysku bezpłatnie z UM na podkładzie betonowo–piaskowym ze wzmocnionym obrzeżem betonowym na długości 75 mb inwestycja kosztować będzie około 9.700.00 zł brutto. Za wykonanie zapłacimy z kasy ogrodu. Dziękujemy Władzą Miasta i Gminy za pomoc w realizacji naszych planów za przychylność do naszych dalszych propozycji inwestycyjnych aby ogród nasz stawał się jeszcze piękniejszy w rozwoju dla dobra działkowców i całej społeczności Miasta Środy Wlkp.

Modernizacja oświetlenia w ROD

Zdjęcia Jan Kubiak.
Treść Prezes ROD Zenon Król.