Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp.

IMG_6409

18. lipca 2021roku w słoneczne przedpołudnie odbyło się WZS członków PZD. ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp. Zebranie zorganizowano z zachowaniem częściowego obowiązującego reżimu sanitarnego w okresie pandemicznym na terenie ogrodu obok Świetlicy Domu Działkowca. Z powodu braku wystarczającej ilości członków pierwszego terminu, czas do drugiego terminu wypełniło wystąpienie Prezesa ROD Zenona Króla który przedstawił zebranym ważne dla działkowców tematy: Zagadnienia do dyskusji gospodarki odpadami w ROD, gospodarowania wodą miejską, zużyciem energii elektrycznej, bieżące funkcjonowanie naszego zarządu i całego ROD w czasie pandemii, obecny plan zagospodarowania przestrzennego ogrodu wiele innych tematów miedzy innymi Jubileusz 40-lecia powstania PZD który to przypada w bieżącym roku do świętowania podczas Rodzinnych Dni Działkowca jeżeli pandemia na to pozwoli. Biorąc pod uwagę okres wakacyjny i istniejącą jeszcze pandemię w drugim terminie WZS uczestniczyło 23% członków PZD ROD. Otwarcia zebrania dokonał Prezes ROD Zenon Król , który po wysłuchaniu Hymnu Działkowców powitał przybyłych na zebranie działkowców i gości Pana Starostę Ernesta Iwańczuka, przedstawiciela Powiatowej Komendy Policji Aspiranta Mariusza Idziorka oraz obsługującego zebranie Przewodniczącego Kolegium Prezesów powiatu średzkiego Stanisława Pruszyńskiego. Po czym nastąpiła część oficjalna zebrania, wybrano przewodniczącego zebrania odczytano program oraz regulamin wybrano członków prezydium, komisje mandatową oraz uchwał i wniosków. Przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów programu zebrania i po ich przedstawieniu podjęto dyskusje następnie wszystkie punkty tematyczne przegłosowano uchwalając jednogłośnie, miedzy innymi jedną uchwałę dotyczącą wykonania drugiej części chodnika na al. Topolowej w ROD za pieniądze z kasy ogrodu. Obecny na zebraniu Starosta wspomniał o zasadności istnienia w miastach ROD i i znaczenie dla środowiska oraz korzyści dla działkowców i społeczności miasta. Podziękował Prezesowi ogrodu oraz zarządowi za wspaniałe zagospodarowanie ogrodu, gospodarkę finansową i współpracę z samorządowcami. W dyskusji z działkowcami podjęto tematy opłat za wodę miejską, energię elektryczną rosnące ceny, oraz ulepszenie systemu odbioru śmieci z ogrodu. Dyskusja była merytoryczna rzeczowa służąca poprawie w działalności. Oraz rozmawiano o przypadającym w br jubileuszu 40-lecia powstania PZD. Po wyczerpaniu tematów zebranie zakończono.

Treść sekretarz Witczak Dominik.
Zdjęcia Jerzy Szymański.
Opracowanie strony Maciej Król