Spotkanie w sprawie stanu prawnego gruntów ROD

spotkanie-z-burmistrzem-rod-sroda-2

8.12.2015 w Urzędzie Miasta i Gminy w Środzie Wlkp. odbyło się spotkanie sprawdzająco-przygotowujące do stanu prawnego ROD na terenie Miasta i Gminy Środa Wlkp., zgodnie z art.76 ustawy o ROD z dnia 13.12.2013 r.

Po przeprowadzonej rozmowie ustalono brak aktualizacji niektórych map w ROD i aktów nadania terenów. W rozmowach brali udział z Urzędu Miasta i Gminy Pani Sylwia Marchwińska – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, z ramienia Okręgowego Zarządu w Poznaniu Wydział Gospodarki Gruntami reprezntowali Panowie: Hieronim Mieszała i Henryk Sobański. Wspólnie ustalono, że Pani Naczelnik przygotuje nowe wymagane mapy geodezyjno-kartograficzne i akt nadania terenów do PZD. W związku z powyższym strony spotkają się ponownie.

Zenon Król