Uchwały z posiedzenia Zarządu ROD im. J. Niedziałkowskiego z dnia 06.05.2024

W dniu 6 maja 2024 r  Zarząd naszego ogrodu podjął szereg uchwał, z których najważniejsze dla ogółu działkowców dotyczą następujących kwestii:

1) Przydział zadań członkom Zarządu;

a) Prezes Zarządu Bogdan Bączkiewicz – kieruje i odpowiada za całokształt prac Zarządu ROD, autoryzuje płatności w systemie bankowości elektronicznej

b) Wiceprezes Zarządu Barbara Jaszczak – odpowiada za przydziały działek, nadzór nad zmianami użytkowników działek ROD, zastępuje Prezesa w czasie jego nieobecności, autoryzuje płatności w systemie bankowości elektronicznej

c) Sekretarz Dominik Witczak – odpowiada za administrację ogrodu i dokumentowanie działalności Zarządu ROD, autoryzuje płatności w systemie bankowości elektronicznej

d) Skarbnik Piotr Keter – odpowiada za prowadzenie spraw finansowych ROD, przygotowuje zlecenia płatności w systemie bankowości elektronicznej

e) Mirosława Kaźmierczak – nadzoruje w imieniu Zarządu inwestycje, wspomaga w działalności członków funkcyjnych Zarządu oraz wykonuje polecenia Prezesa

f) Karolina Twardowska – nadzoruje najem sali ROD, wspomaga w działalności członków funkcyjnych Zarządu oraz wykonuje polecenia Prezesa

g) Jerzy Ściborski – nadzoruje stronę internetową i Facebook, wspomaga w działalności członków funkcyjnych Zarządu oraz wykonuje polecenia Prezesa.

 

2) Zmiana stawki za wynajem sali w Domu Działkowca;

Uchwalono kwotę 450 zł brutto dla członków naszego ROD oraz 650 zł dla osób spoza ROD im. J.Niedziałkowskiego.

 

3) Zmiana naliczania opłaty przez Bank Spółdzielczy w Środzie Wlkp. od wpłat gotówkowych

Do tej pory, przy wpłacie gotówkowej na konto ROD było ono obciążane kwotą 3 zł. Zmiana polega na tym, ze ww opłata będzie potrącana od osoby wpłacającej.

 

4) Upoważnienie dla Zenona Króla nadzorowania gospodarką śmieciową na terenie ROD w roku 2024

Zarząd upoważnił Pana Zenona Króla do samodzielnego podejmowania wszelkich czynności związanych z administrowaniem gospodarką śmieciową na terenie ROD.  Koszty śmieci stanowią znaczny dodatek do rachunku każdego działkowca. Część działkowców stara się ograniczać ilość wyprodukowanych śmieci i je odpowiednio segregować, prasować. Zdarzają się cały czas przypadki wrzucania odpadów nieprzepisowych i niesegregowanych,  narażając całą społeczność na wzrost kosztów obsługi śmieciowej. Właściwy nadzór pozwoli na efektywną gospodarkę śmieciową na terenie ROD.

 

5)  Przyjęcie regulaminu konkursu na najładniejszą działkę ROD im.J.Niedziałkowskiego

Regulamin konkursu ( zarys)

  1. Organizatorem konkursu jest Zarząd ROD im Jerzego Niedziałkowskiego.
  2. Komisję konkursową stanowią wszyscy członkowie Zarządu
  3. Każdy członek Zarządu w miesiącach maj, czerwiec, lipiec wybiera najlepszą jego zdaniem działkę przypisując jej 1 pkt osobno w każdym miesiącu.
  4. Swój wybór dokumentuje w postaci 2- 4 fotografii bez wchodzenia na teren działki
  5. W sierpniu następuje podliczenie sumy punków przyznanych przez wszystkich członków Zarządu.
  6. Wygrywa działka z najwyższą liczbą punktów.
  7. W przypadku równej liczby punków, na podstawie dokumentacji fotograficznej zarząd podejmie decyzję o wyborze najlepszego ogrodu.  W sprawie przewidywanych nagród informacja będzie podana w terminie późniejszym.

 

Kolejne uchwały dotyczyły m.in. regeneracji ławek w alejkach ogrodu,  rutynowego przeglądu gaśnic oraz przyjęcia w poczet działkowców naszego ROD nowych użytkowników działki nr 111.

Należy podkreślić, że wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie.