Uwaga Działkowcy ROD im.Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp. Komunikat dotyczący napełniania instalacji wody miejskiej i odbioru odpadów komunalnych z ROD w 2024 roku.

Napełnianie instalacji wody miejskiej i otwarcie dopływu wody do działek po okresie zimowym nastąpi w dniu 6 Kwietnia br(sobota) sektor nr.1 godzina 13- ta oraz 6 kwietnia br (sobota) godzina 11-ta sektor nr. 2 i 3 ROD. Działkowiec posiadający przyłącze wody miejskiej na swojej działce zgodnie z wywieszoną informacją w gablotach ogrodowych powinien otworzyć studzienkę w podanym dniu i godzinie, zamknąć zawór czerpalny, przygotować pod licznik i zawór do kontroli szczelności po zimie. Po napełnieniu należy odpowietrzyć instalacje i sprawdzić czy prawidłowo działa pod licznik oraz zawór czerpalny. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić konserwatorom instalacji obsługującym i odpowiedzialnym za działanie wszystko to dlatego żeby nie doszło do niekontrolowanego wypływu wody i powiększania kosztów za wodę. Wszystkie zgłoszone naprawy nieszczelności i wymiany części po zimie naprawione powinny być bez zwłocznie na koszt działkowca. Prosimy o punktualne przybycie na działkę aby nie przedłużać i nie utrudniać pracy obsługującym.

IMG_20200330_150337

Zbliża się okres odbioru odpadów komunalnych z naszego ROD w 2024 roku. Przepisy segregacji odpadów nie uległy zmianie, obowiązuje segregacja śmieci wyprodukowanych wyłącznie na swojej działce w 4 rodzajach. Prosimy zapoznać się z segregacją w stosunku do postawionych kolorowych pojemników z napisem jakości wkładanych odpadów, należy przestrzegać przedstawionych zaleceń. Pojemniki będą udostępnione od 30 kwietnia br przez wszystkie dni do pierwszego wywozu to jest przewidywany 13 – 14 Maj. Następne dni przynoszenia odpadów to sobota i niedziela każdego tygodnia (jak w ubiegłym roku) pamiętać należy aby nie przekraczać planowanych w budżecie ogrodu kosztów odbioru odpadów powinnością działkowca jest wysypywanie z worków, unikniemy przez to pustych przestrzeni w pojemnikach i zmniejszymy koszty wywozu. Szanujmy się wzajemnie nie podwyższajmy kosztów ogrodu.

smieci

Sekretarz Zarządu                                        Prezes Zarządu
Dominik Witczak.                                          Zenon Król.