Komunikat Krajowej Rady PZD dot. zasady wycinki drzew i krzewów

jakie-drzewa-mozna-wyciac-bez-zezwolenia

Zmiana zasad wycinki drzew w ROD

W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
od dnia 17 czerwca 2017 roku, zmianie ulegają zasady wycinki drzew w ROD.
Teraz, bez zezwolenia, można usunąć z działki w ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

Nie ulegają zmianie zasady wycinki:

drzew owocowych – można je usuwać z działki bez zezwoleń
krzewów – bez zezwolenia można usuwać krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25m2.

Jeśli zatem drzewo lub krzew przekracza limity ustalone w ustawie o ochronie przyrody, działkowiec powienien uzyskać zezwolenie odpowiedniego organu administacji.
Wycinka drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia zagrożona jest wysokimi karami pieniężnymi.

IMG_3044