Rozsądek zrozumienie i dobra wola jest efektem porozumienia działkowców z Zarządem ogrodu

IMG_3066

Po kilkuletnim wyczekiwaniu na efekty które dokonały się w lipcu i w sierpniu br w którym to działkowcy z działki nr 7 porozumieli się z Zarządem Ogrodu wyrażając zgodę na wykonanie przejścia (łącznika) starej i nowej części ogrodu, bez ponoszenia kosztów Zarządu Ogrodu dotyczących poniesionych strat przez działkowców działki nr 7. Po przeprowadzonych kilku rozmowach z działkowcami i po podjęciu przez Zarząd odpowiednich uchwał o pomniejszeniu działki nr 7 i wykonaniu nowego ogrodzenia po obu stronach powstającego przejścia o ustaloną przez strony ilość 63m2 terenu należy odliczyć od istniejącego metrażu działki. Działka po odliczeniu ma 423m2. Firma UniMAP z Katowic pracująca jeszcze na naszym terenie ogrodu wykonując nowe pomiary planu zagospodarowania ogrodu naniesie na mapie powstałe zmiany metrażu działki nr 7. Zarząd natomiast przystąpił do działania zlecając Firmie ogrodowo-porządkowej przygotowanie terenu przejścia do wykonania ustalonego dwustronnego ogrodzenia na wysokość 1m. Koszt przygotowania wyniósł 750 zł. Następnie z uzgodnioną Firmą wykonującą ogrodzenia betonowe ustalono sposób i jakość wykonania oraz koszty budowy i termin rozpoczęcia i zakończenia. Ogrodzenie prawidłowo wykonano za cenę umowną 4230 zł brutto.

Po kilku latach oczekiwania nadszedł czas radości marzenie się spełniło, ułatwiło to komunikacje działkowcom obsługującym instalacje wody i prądu, poprawi łatwiejszy dostęp do biura zarządu i świetlicy i kontakt z Zarządem Ogrodu bez wychodzenia na zewnątrz ogrodu. Jest to również dodatkowa nieplanowana inwestycja w budżecie ogrodu na 2017 rok którą trzeba było zapłacić. Jak finanse pozwolą planujemy jeszcze w powstałym przejściu wykonać chodnik z płytek betonowych otrzymanych z UM.

18.08.2017

Treść i zdjęcia prezes Zenon Król