Poszukiwanie śladów wiosny w „OAZIE PĄCZKUJĄCEJ PRZYRODY’’ w ROD im. Jerzego Niedziałkowskiego w Środzie Wlkp. Inauguracja Edukacyjnych Funkcji Otwartego Programu Społecznego Rozwoju Ogrodu. Wiosna 2018 rok.

wiosenne-kwiaty

     

Rozpoczynamy kontynuację programu „ Żywe Lekcje Przyrody” dla dzieci działkowców i dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli i dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej nr 3, oraz dzieci niepełnosprawnych z wychowawcami. Proponujemy rozpoczęcie realizacji programu i spotkań w pierwszej dekadzie kwietnia br. Zapraszamy wychowawców z dziećmi i dzieci działkowców do udziału w programie na łonie przyrody podczas spacerów po al. ogrodu poszukując na działkach śladów wiosny.

W miesiącu kwietniu planujemy wystawę zdjęć „ Ptaki Polskie‘’ wykonanych przez Panią Ewę Jasińską (działkowca) podczas wielu amatorskich podróży w plenerze z aparatem w ręku w poszukiwaniu różnych  ciekawych ptaków. Wspomnienia z podróży w różnych ciekawych zakątkach przyrody i pasji fotografowania ptaków, oraz przyjaźni do ptaków i zwierząt opowiadać będzie Pani Ewa w czasie prezentowania wystawy wspólnie z Panem Prezesem Towarzystwa Fotograficznego Środy Wlkp. Zachęcamy zainteresowanych szczególnie dzieci z przedszkoli z wychowawcami oraz szkoły i dzieci działkowców do odwiedzenia wystawy, jako ciekawy program przyrodniczy. Prezes Towarzystwa Fotograficznego pomoże nam również  w organizacji planowanej w tym samym czasie naszej wystawy zdjęć ogrodowych pochodzących z kilkunastu poprzednich lat o różnych przedstawianych wydarzeniach i tematach wyeksponowanych w zdjęciach na planszach wystawowych w Świetlicy ogrodu. Zachęcamy do wspólnego oglądania naszych pięknych zdjęć z działalności Zarządu Ogrodu oraz udziału działkowców i gości w naszym ROD w czasie różnych spotkań i okoliczności.

Otwarcie wystawy planowane jest w dniu 6 kwietnia br(piątek) o godzinie 16-tej w Świetlicy Ogrodu, trwać będzie do 12 kwietnia br(czwartek)  Dokładne godziny zwiedzania w poszczególnych dniach podamy na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 18 Marca 2018 roku i ogłoszone będą w gablotach ogrodowych i przy wejściu do Świetlicy   oraz na naszej stronie internetowej ROD.

 

ZAPRASZAMY !!!!  do odwiedzania naszego ogrodu i wystawy zdjęć oraz ciekawych opowieści o ptakach.

                                                                                birds-2619488_960_720

W imieniu Zarządu.     

Prezes ROD Zenon Król.